Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 19. Sociální pojištění podnikatele

Sociální pojištění podnikatele Vznik povinnosti odvést zálohu na sociální pojištění Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) za měsíc listopad 2189 CZK. Záloha je splatná 20.12.2017. Zaplatíme 20.12.2017. IČ: 00006963. Zálohy platíme na účet CZ2307100010110007925081. VS pro zjednodušení jen naše IČ. Konstantní symbol je 938. Použijeme předkontaci 5VNfpoj. Jedná se výdaj nedaňový. Uložíme ČSSZ jako dodavatele. Konstantní …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 20. Záloha na daň z příjmu

Záloha na daň z příjmu Neplatíme zálohu z příjmu. Nemáme žádnou poslední známou daňovou povinnost. Nemusí platit poplatník: Zálohy daně z příjmů neplatíme v prvním roce, kdy s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností začínáme. Nemáme žádnou poslední známou daňovou povinnost. Viz: http://www.jakpodnikat.cz/zalohy-dan-z-prijmu.php který má příjmy pouze ze závislé činnosti (pokud se nejedná o příjmy ze zahraničí) …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 17. Provozní úvěr

Provozní úvěr Provozní úvěr od Mbank 100 000 CZK dne 20.12.2017 na úvěrový účet (ÚÚ). Další údaje: IČ: 27943445, VS: 201220171, doklad: 201220171, splatný za 1 rok na úrok 10 %. Protože nemáme téměř žádnou hotovost, vezmeme si úvěr. Postupujeme podle návodu, jak evidovat v daňové evidenci bankovní úvěr, který byl připsán na běžný účet. …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 16. Fakturace v mPohoda

Fakturace v mPohoda Provést fakturaci přes webovou aplikaci mPohoda se společností Zákazník abc s.r.o. na 9x Stůl flexibilní za 15 000 CZK bez DPH a 5x Stůl ergonomický 35 000 CZK bez DPH dne 17.12.2017. K vyskladnění (výdejka) dojde 16.12.2017. K zaplacení proběhne později. Další údaje: IČ: 66666666, Zákaznická 1, 180 00, Praha 8, Vydané faktury můžeme vydávat přes …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 15. Fakturace na desktopu

Fakturace na desktopu Provést kompletní fakturaci se společností Účto abc s.r.o. na 1 stůl flexibilní. Vydáme nabídku přijmeme objednávku a zašleme vydanou fakturu za cenu 15 000 CZK bez DPH dne 15.12.2017. K vyskladnění (výdejka) dojde 16.12.2017. K zaplacení proběhne později a částečně formou společného zápisu. Postupujeme do agendy vydané nabídky v menu fakturace. Položku flexibilní stůl zadáme …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 14. Výroba

Výroba Výroba 10x Stůl flexibilní a 5x Stůl ergonomický dne 15.12.2017. Spotřeba materiálu na jednotlivé výrobky: Spotřeba na jeden kus Stůl flexibilní Stůl ergonomický spotřeba metrů prken 0,2 0,4 spotřeba kg kovu 25 50 spotřeba ks strun 0,2 2   Nejdříve vytvoříme položku v agendě zásoby typu výrobek. Přiřadíme k ní položky, které jsou potřeba na její …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 13. Úhrada závazků – ručně, faktura za nájem a energii

Úhrada závazků – ručně Úhrada přijaté faktury číslo 171100002 za nákup materiálu – 500 kg kovového materiálu z devizového účtu (DÚ) v hodnotě 2 000 EUR v 6.12.2017. Kurz zůstává 24,5 CZK/EUR. V agendě banka vytvoříme nový záznam. Objeví se nabídka. Vybereme likvidaci závazků s plným výběrem. Najdeme závazek s VS 21220171 za kovový materiál od společnosti Kov abc. Likvidace závazku v cizí …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 12. Úhrada závazků – automaticky

Úhrada závazků – automaticky Uhradíme závazky přes vytvoření příkazu k úhradě pro internetové bankovnictví a načtení výpisu do Pohody. Závazky se dají uhradit i ručně, kdy se ke každému závazku přiřadí pohyb z výpisu.  Zadání příkladu bude rovnou ve formátu příkaz k úhradě. Zadání příkazu k úhradě: Datum vystavení: 06.12.2017 Celkem: 148 600,00 CZK Datum splatnosti: 06.12.2017 Na vrub účtu: …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 11. Nákup majetku na úvěr – pila

Nákup truhlářské pily na fakturu. Nakoupená byla 5.12.2017 v pořizovací ceně 50 000 CZK bez DPH.  Ihned je zařazena do užívání. Způsob odpisu rovnoměrný. Uplatnění v podnikání 100 %. Odpisová skupina 2.  Další údaje: IČ: 44444444, Pila abc s.r.o., Pilová 1, 180 00, Praha 8, BÚ: 444 444 444/4444, doklad 051220171 Fakturu si necháme proplatit od banky ve stejný …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 10. Stroj na finanční leasing a účetní služby

Stroj na finanční leasing Pořízení CNC soustruhu na finanční leasing v celkové hodnotě 201 012 bez DPH s akontací (nultá splátka) 50 000 bez DPH. Doba nájmu potrvá 54 měsíců. Poté bude moci být soustruh převeden do vlastnictví. Další údaje: IČ: 28683927, PEDDY Group s.r.o., číslo smlouvy 031220172, soustruh patří do 2. odpisové skupiny (Kovoobráběcí a ostatní …