Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 09. Dlouhodobý drobný majetek – nákup 3D tiskárny

Nákup 3D tiskárny od skutečné firmy Prusa Research s.r.o v ceně 24 200 CZK s DPH. IČ má 24213705. EAN tiskárny je 8594173670778. K 3D tiskárně nakoupíme i 20 balíčků strun. Jeden balíček je v ceně 1210 CZK s DPH. Číslo přijaté faktury je 031220171. BÚ je 987 654 321/0100. Přijata byla 3.12.2017. Majetek od 5 000 do 40 000 CZK eviduje jako drobný dlouhodobý majetek. Majetek s pořizovací cenou od 40 000 CZK podnikatel řadí do dlouhodobého majetku.

Podle IČ doplníme dodavatele. Data k němu získáme pomocí aktualizace z internetu. Jen doplníme BÚ. Vyplníme informace k PF, které můžeme. Účet MD vynecháme, bude se lišit pro jednotlivé položky. Řádek kontrolního hlášení necháme na automatickém rozdělení podle výše (nad a pod 10 000 CZK) „Přijatá zdanitelná plnění skupiny B.2. nebo B.3. dle částky (automaticky)“. Řádek DPH necháme na 40-41 – „Z přijatých zdanitelných plnění od plátců.“

Bude přicházet upozernění, že BÚ není registrovaný. To můžeme ignorovat. V praxi se jedná na upozornění, že účet není registrovaný pro DPH a tedy riziko ručení za nezaplacené DPH.

V případě, kdy ukládáte přijatou fakturu nebo příkaz k úhradě týkající se vašeho obchodního partnera, který je plátcem DPH, ale zadané bankovní spojení není uvedeno v registru plátců DPH, objeví se dialog, který hlásí, že “Zadaný účet XY není registrován.”

Funkce „Aktualizovat vše“, kterou naleznete v „Adresáři“ na horní liště tabulky, předchází této situaci tím, že stahuje bankovní spojení u plátců DPH přímo z registru. Zároveň stahuje informaci o nespolehlivém plátci a případném zrušení firmy.

https://www.flexibee.eu/podpora/Knowledgebase/Article/View/144/0/zadany-ucet-neni-registrovan

Provedeme aktualizaci.

A k dodavateli se doplnili registrované bankovní účty pro DPH. To je vhodné udělat hned po uložení dodavatele. Tahle funkce by mohla být už při fázi získávání informací podle IČ.

Vyplníme položku faktury pro 20 balíčků strun do 3D tiskárny. Nejprve přidáme struny do ceníku.

Nakoupíme strun 20.

A zaúčtujeme 111001/321001 a DPH 343021/321001. Struny se automaticky zaskladní.

Vyplníme položku pro tiskárnu. EAN se bude hodit k doplňkovým úkolům. Není potřeba hned.

Zaúčtujeme. Jedná se o dlouhodobý drobný majetek. Zde jsou dvě možnosti. Buď zaúčtujeme jako dlouhodobý odepisovatelný a budeme odpisovat. Nebo jako spotřebu zásob, což volíme 501001/321001 a DPH 343021/321001.

Výsledná faktura vypadá takto.

3D tiskárnu uložíme do agendy majetek jako dlouhodobý drobný majetek v ceně bez DPH 20 000 CZK. Propojíme s fakturou PF0005/2017. Majetek neodepisujeme, jen evidujeme.

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.