Integrace a komunikace s Flexibee – 09. Porovnání řádných a dodatečných přiznání DPH

Změna struktury XML

Od října začne platitnová struktura xml https://www.podnikatel.cz/clanky/novou-xml-strukturu-kontrolnich-hlaseni-nepouzivejte-platit-bude-az-od-rijna

Všechna kontrolní hlášení podávaná do 30. 9. 2019 budou podávána prostřednictvím stávající zveřejněné platné struktury kontrolního hlášení,
všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. 10. 2019 (tj. také období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 2019) budou již podávána prostřednictvím nové xml struktury kontrolního hlášení.

Kdyby byl zájem, tak to opravím na novou verzi xml.

Aplikace

Aplikace v Google Sheet srovnává hodnoty mezi posledním řádným a dodatečným přiznání DPH. Hodnoty získává přes rest api z Flexibee.

Aplikace je vhodná pro účetní kanceláře, které zpracovávají velké množství firem.

Součástí aplikace je i načítání přiznání DPH v xml.

Je testovaná na všechny řádky, ale ne na všechny varianty řádků v DPH.

Více na githubu

Přehled uložených přiznání DPH ve Flexibee

Jako bonus dotaz, který zjistí, zda se v databázi uložilo daňové přiznání. Po vytvoření xml nebo pdf se Flexibee se automaticky přiznání neukládá. Až když ukončíte prohlížení se objeví okénko a zeptá se, zda ukládat daňové přiznání. Může se snadno stát, že to uživatel odklepne.

Dotaz připravený k importu

Perioda (období) u čtvrtletí jsou 3 měsíce. 3 perioda je tak 7-9 měsíc.

U starších firem bych přidal omezující parametr na rok.

 WITH uradekpriznanidphperiodicita AS (
 	SELECT idradekpriznanidph, lastupdate, rok, 'Měsíci' AS periodicita, mesic AS perioda, 
 	 datum, stavk, zaklad, dph, typszbdphk, iduzivatel,idclendph
 	FROM uradekpriznanidph WHERE mesic > 0
 	UNION ALL
 	SELECT idradekpriznanidph, lastupdate, rok, 'Čtvrtletí' AS periodicita, ctvrtleti as perioda, 
 	 datum, stavk, zaklad, dph, typszbdphk, iduzivatel,idclendph
 	FROM uradekpriznanidph WHERE ctvrtleti > 0
 ), countpiznanidph AS (
 SELECT *, 
 	rank() OVER (PARTITION BY rok, periodicita, perioda, stavk, typszbdphk, idclendph ORDER BY idradekpriznanidph) poradipriznanidph
 FROM uradekpriznanidphperiodicita
 )
 SELECT rok, periodicita, perioda, stavk, MAX( poradipriznanidph) AS pocet_priznani
 /* Alternativně array_agg(DISTINCT poradipiznanidph) AS "Pořadová čísla přiznání"*/
 FROM countpiznanidph
 GROUP BY rok, periodicita, perioda, stavk 
 ORDER BY rok, periodicita, perioda, stavk
 

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.