Integrace a komunikace s Flexibee – 10. Finanční analýza online – Rozvaha a výsledovka z dotazu

Chcete dělat finanční analýzu za několik let nazpátek nebo je mít v dashboardu pro rychlou kontrolu čísel? S tímto dotazem to bude možné i pro cloud. Uživatelské dotazy jsou omezeny jen příkaz SELECT. Můžete ho také stáhnout jako xml uživatelského dotazu nebo v githubu

Rozvaha a

výsledovka jsou v jednom výsledku. Rozděluje je typ sestavy.

Má však předpoklady, aby správně fungoval. Všechny účty musí být zařazené v rozvaze a výsledovce. Nesmí zůstat nevyplněné jako zde rozvaha

a výsledovka.

Využívá totiž tabulky usesuzivpred, kde se ukládá aktuální vztah mezi obraty účtů a řádkami v sestavě.

Testováno je pro rozvahu 2018 a 2016 a výsledovku 2016. Dotaz využívá sestavy z databáze, takže se výsledek přizpůsobí.

Může ale dělat problémy v následující analýze rozdílné názvy řádků. Analýzy se dělají až z těch hierarchicky vyšších řádků. Sjednocení názvů mezi rozvahou 2016 a 2018 dělám v dotazu až na konci.


SELECT

( CASE WHEN (nazev = 'Dlouhodobý majetek') THEN 'Stálá aktiva'

ELSE nazev

END) AS nazev

Takto pak může vypadat graf v dashboardu pro finanční analýzu. Čistý pracovní kapitál za měsíce

K hospodářskému výsledku se dá dostat pomocí API Flexibee. Zobrazí se stavy a obraty za syntetické účty. Stejný výsledek mají i API dotazy na hospodářský výsledek  i rozvaha po účtech. Asi se tyto výkazy pro API chystají.

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte

Icon made by eucalyp from www.flaticon.com

 

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.