Příklad na účetnictví ve Flexibee – 01. ČR – Zálohová faktura a daňový doklad

Projdeme si fakturaci se zálohovou fakturou a zálohovým daňovým dokladem (ZDD) z pozice dodavatele i odběratele v ČR. Zadání:

Od dodavatele objednáme Kupovaný ČR Table (prodáváme Prodávaný ČR Table) za 20 000 Kč bez DPH. S podmínkou, že před zahájením práce zaplatíme zálohu ve výši 50 %, tj. 10 000 Kč bez DPH. Dodavatel zahájí práce až po přijetí platby.

Datum Text Částka Účtování u odběratele Účtování u dodavatele
10. 2. 2018 Přijatá zálohová faktura na dodávku zboží 12 100 Kč neúčtuje se neúčtuje se
11. 2. 2018 Uhrazená záloha na běžný účet (alternativa k 314 je 153) (VBÚ) 12 100 Kč 314/221 221/324
25. 2. 2018 Vystavení daňového dokladu k platbě (do 15 dnů, do 26.2.) (dodavatel povinnost, odběratel nárok) 10 000 Kč

2 100 Kč

314/314

343/314

324/324

324/343

10. 3. 2018 Předání zboží a vydání (přijetí) faktury – daňového dokladu (FAK)
    cena bez DPH 20 000 Kč 131/321 311/604
    DPH 4 200 Kč 343/321 311/343
    odečet zálohy

bez DPH (VÚD)

10 000 Kč 321/314 324/311
    DPH ze zálohy (VÚD) 2 100 Kč 321/343 343/311


Nastavení: ZDD

Zálohová faktura (proforma) faktura není účetní ani daňový doklad. Nemá žádné předepsané náležitosti, a to ani název. Žádný zákonný předpis neupravuje rozdíl mezi zálohovou fakturou, proforma fakturou či výzvou k platbě. Jedná se v podstatě jen o informaci pro odběratele, jakým způsobem a za co má zaplatit. Dokud není uhrazena, tak se o ní neúčtuje, ani se nezohledňuje v přiznání k DPH.

Podle § 21 odst. 1 zákona o DPH je plátce povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň.

Plátce má povinnost vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne přijetí úplaty. Dle § 28 odst. 1 písm. d) zákona o DPH je plátce povinen vystavit daňový doklad v případě přijetí úplaty před uskutečněním plnění (před dodáním zboží nebo poskytnutím služby) ke dni přijetí úplaty.

Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění (dle § 28 odst. 4 zákona o DPH).

Převzato z: uctovanizalohovych-faktur-v-programu-pohoda/

Zaúčtování ve Flexibee – Jsme odběratel

IS ABRA s.r.o. Rokycany, Plzeňské Předměstí, V Sadu 771, IČ 25236539 je dodavatel.

Přidejte firmu přes IČ a zaškrtněte, že je plátce DPH ( Návod jak přidat firmu). V adresách firem dejte „aktualizovat vše.“ To načte DPH BÚ.

10. 2. 2018 Přijatá zálohová faktura na dodávku zboží (Kupovaný ČR Table) 12 100 Kč neúčtuje se

Nejdříve na skladu (nebo v položce zálohové faktury) vytvoříme záznam v ceníku (skladové kartě).

Přijatá zálohová faktura. Vyberete typ “Záloha”. Je to doklad, který je označen jako neúčetní a nedaňový.

11. 2. 2018 Uhrazená záloha na běžný účet (alternativa k 314 je 153) (VBÚ) 12 100 Kč 314/221

V modulu banka. Vytvoříme novou platbu. Zadáme spárovat.

Filtruju podle Záloha. Matoucí je, že v továrním nastavení není záloha pojmenovaná na přijatou a vydanou zálohu.

Protiúčet 314.

25. 2. 2018 Vystavení daňového dokladu k platbě (do 15 dnů, do 26.2.) (dodavatel povinnost, odběratel nárok) 10 000 Kč

2 100 Kč

314/314

343/314

Pokud byla zálohová faktura vystavena ve stejném zdaňovacím období, jako bude vystavena vyúčtovací faktura s odpočtem zálohy, není povinnost ZDD vystavovat. Pokud je vyúčtovací faktura vystavena až v období následujícím, musí plátce DPH vystavit ZDD.

ZDD vytvoříme z platby v bance.

10. 3. 2018 Předání zboží a přijetí faktury přijaté – daňového dokladu (FAK)
    cena bez DPH 20 000 Kč 131/321
    DPH 4 200 Kč 343/321
    odečet zálohy

bez DPH (VÚD)

10 000 Kč 321/314
    DPH ze zálohy (VÚD) 2 100 Kč 321/343

Vytvoříme fakturu klasickým způsobem.

Jako poslední položku budete tvořit položku pro odpočet zálohy nebo ZDD – použijete tlačítko
https://www.flexibee.eu/static/img/help/tlacitko_sluzby.png
, vyberete volbu

– následně se nabídnou faktury vhodné pro požadovaný odpočet.

A výsledek. Mást může opačná poloha účtů (MD/D). Účtované jsou však v záporně.

Zaúčtování ve Flexibee – Jsme dodavatel

Zákazník objednal Prodávaný ČR Table za 20 000 Kč bez DPH. S podmínkou, že před zahájením práce zaplatíme zálohu ve výši 50 %, tj. 10 000 Kč bez DPH. Náš subdodavatel zahájí práci až po přijetí platby.

ABRA Flexi s.r.o. Praha-Řeporyje, Stodůlky, Jeremiášova 1422/7b, IČ 28019920 je odběratel.

Přidejte firmu přes IČ a zaškrtněte, že je plátce DPH ( Návod jak přidat firmu). V adresách firem dejte „aktualizovat vše.“ To načte DPH BÚ.

10. 2. 2018 Přijatá zálohová faktura na dodávku zboží (Prodávaný ČR Table) 12 100 Kč neúčtuje se

Nejdříve na skladu (nebo v položce zálohové faktury) vytvoříme záznam v ceníku (skladové kartě).

Vydaná zálohová faktura. Vyberete typ “Záloha”. Je to doklad, který je označen jako neúčetní a nedaňový. (Možná je matoucí vkládání položky z ceníku v poloviční ceně)

11. 2. 2018 Uhrazená záloha na běžný účet (alternativa k 314 je 153) (VBÚ) 12 100 Kč 221/324

V modulu banka. Vytvoříme novou platbu (příjem). Zadáme spárovat.

Zvolit filtr na Záloha: není daňový doklad.

Zvolit předkontaci: Záloha přijata.

25. 2. 2018 Vystavení daňového dokladu k platbě (do 15 dnů, do 26.2.) (dodavatel povinnost, odběratel nárok) 10 000 Kč

2 100 Kč

324/324

324/343

Pokud byla zálohová faktura vystavena ve stejném zdaňovacím období, jako bude vystavena vyúčtovací faktura s odpočtem zálohy, není povinnost ZDD vystavovat. Pokud je vyúčtovací faktura vystavena až v období následujícím, musí plátce DPH vystavit ZDD.

ZDD vytvoříme z platby v bance.

10. 3. 2018 Předání zboží a přijetí faktury přijaté – daňového dokladu (FAK)
    cena bez DPH 20 000 Kč 311/604
    DPH 4 200 Kč 311/343
    odečet zálohy

bez DPH (VÚD)

10 000 Kč 324/311
    DPH ze zálohy (VÚD) 2 100 Kč 343/311

Vytvoříme fakturu klasickým způsobem. Předpis zaúčtování: Tržba za prodané zboží.

Jako poslední položku budete tvořit položku pro odpočet zálohy nebo ZDD – použijete tlačítko
https://www.flexibee.eu/static/img/help/tlacitko_sluzby.png
, vyberete volbu

– následně se nabídnou faktury vhodné pro požadovaný odpočet.

Mást může opačná poloha účtů (MD/D). Účtované jsou však v záporně.

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte

Facebook Comments

Jedna odpověď na “Příklad na účetnictví ve Flexibee – 01. ČR – Zálohová faktura a daňový doklad”

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.