Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 09. Dlouhodobý drobný majetek – nákup 3D tiskárny

Dlouhodobý drobný majetek – nákup 3D tiskárny Nákup 3D tiskárny od skutečné firmy Prusa Research s.r.o v ceně 24 200 CZK s DPH. Zadáme jen IČ 24213705 a zbytek se doplní. K 3D tiskárně nakoupíme i 20 balíčků strun. Jeden balíček je v ceně 1210 CZK s DPH. Majetek od 5 000 do 40 000 CZK eviduje jako drobný dlouhodobý …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 08. Nákup materiálu – ze Slovenska za EUR

Nákup materiálu – ze Slovenska za EUR Nákup 500 kg kovového materiálu v ceně 4 EUR/kg (CZK/EUR 24,50) ze Slovenska dne 2.12.2017. V CZK je přepočtená cena 49 000 CZK.  Další údaje: IČ: 22222222, Kov abc s.r.o., Kovová 1, 911 01, Trenčín, BÚ: 222 222 222, doklad 021220171 Odlišnosti při obchodování mimo tuzemsko se promítají především do oblasti …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 07. Změna z neplátce na plátce DPH

Změna z neplátce na plátce DPH Přechod z režimu neplátce na plátce DPH. Zápočet DPH na vstupu za prkna z PF 171100001 v hodnotě 24 200 CZK.   V GN DPH změníme režim DPH na změna režimu v průběhu roku v měsíci prosinec. Provedeme inventuru obchodního majetku ke dni registrace. Na skladě máme prkna za 24 200 CZK. DPH na vstupu u …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 06. Stálé platby – dlouhodobý pronájem

Stálé platby – dlouhodobý pronájem Faktura přijatá (FP) za pronájem dílny na měsíc (listopad a prosinec) za 10 000 CZK dne 10.11. Další údaje: IČ: 11111111, Pronajímatel abc s.r.o., Pronajímací 1, 18000, BÚ: 111 111 111, doklady 1078 a 1079. Nejprve je nutné vybrat vzorový doklad a poté zvolte nabídku Záznam/Stálé platby… V dialogovém okně Stálé platby …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 05. Nákup materiálu – jako neplátce DPH

Nákup materiálu – jako neplátce DPH Nákup dřeva (Prkna omítaná – středové) ještě jako neplátce DPH. Nakoupíme 4 m3 za 23 716 CZK a za dopravu zaplatíme 484 CZK dne 10.11. Dohromady je to 24 200 CZK (20 000 CZK bez DPH). Doklad má číslo 1077. Dřevo nakoupíme od skutečné firmy (http://www.pilajenec.cz/cenik), abychom mohli využít …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 04. Vklad do podnikání

Vklad do podnikání Vklad do podnikání – 3.11. vklad na bankovní účet (BÚ) 150 000 CZK, na devizový účet (DÚ) 2000€ za 25€/CZK a do pokladny 50 000 CZK.  VBÚ se zapíše 5.11. Peněžní vklad do podnikání není předmětem daně z příjmů a neovlivňuje základ daně, proto zvolíte předkontaci “gPNost – Ostatní příjem nedaňový”. Nejdříve …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 03. Výdaje spojené se zahájením činnosti a čísla bankovních účtů

Výdaje spojené se zahájením činnosti Máme dva výdaje uskutečněné před zahájením činnosti. Poplatek za vydání živnostenského oprávnění. Konzultační služby související se zahájením živnosti. Účto ABC s.r.o.   Zřizovací výdaje jsou výdaje, které jsme vynaložili před zahájením podnikání. Jsou to výdaje spojené se zahájením naší výdělečné činnosti, které jsme zaplatili v roce, kdy jsme s činností …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 02. nastavení

Nastavení Zadáme v Globálním nastavení/Daně. Nyní potřebuje zjistit místně příslušný úřad. Ten zjistíme pomocí PSČ (180 00) na stránkách finanční správy. . Územní pracoviště pro Prahu 8 Trojská 13a 180 00 Praha 8 Tel.: 266 013 111 Email: Spadá pod: Finanční úřad pro hlavní město Prahu Číslo účtu: 721-77628031/0710 Typy činností nalezneme v nařízení vlády …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 01. Zadání

Obsah Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 01. Zadání Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 02. Nastavení Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 03. Výdaje spojené se zahájením činnosti a čísla bankovních účtů Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 04. Vklad do podnikání Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – …