Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 05. Nákup materiálu – jako neplátce DPH

Nákup materiálu – jako neplátce DPH

Nákup dřeva (Prkna omítaná – středové) ještě jako neplátce DPH. Nakoupíme 4 m3 za 23 716 CZK a za dopravu zaplatíme 484 CZK dne 10.11. Dohromady je to 24 200 CZK (20 000 CZK bez DPH). Doklad má číslo 1077. Dřevo nakoupíme od skutečné firmy (http://www.pilajenec.cz/cenik), abychom mohli využít vlastnosti programu Pohoda.

Stačí zadat jen IČ (49857819) a další údaje jako DIČ, adresa, bankovní účet uveřejněný k platbám DPH se doplní automaticky.

Dodavatelé se dají přímo ověřit při zadávání DIČ, zda nejsou nespolehlivý plátci DPH.

Údaje jak splatnost a tolerance splatnosti nezůstávají nulové, ale mají globální hodnoty z globálního nastavení.

Vytvoření skladové karty – prkna

Faktura přijatá

Faktura přijatá – vysvětlení pojmů

Datum odpočtu/doručení

Jedná o datum doručení dokladu dle § 73 zákona o DPH. Nárok na odpočet daně je plátce oprávněn si uplatnit nejdříve až za zdaňovací období, ve kterém má příslušný daňový doklad.

Datum kontrolního hlášení

Vyplníte ho v případě, kdy datum není shodné s datem odpočtu/doručení. Pokud nebude vyplněné, program POHODA převezme v agendě Položky kontrolního hlášení údaj z pole Datum odp./doruč., resp. Datum zd. plnění (pouze u interních dokladů). Pro zahrnutí dokladu do kontrolního hlášení je ale podstatné datum zdanitelného plnění, resp. datum odpočtu/doručení, stejně jako je tomu u přiznání k DPH.

Příklad: týká se odběratele, který má nárok na odpočet daně z přijatého zdanitelného plnění od plátce, plnění vykazuje v Přiznání DPH na řádku 40:
“Odběratel si uplatnil odpočet daně z plnění uskutečněného dodavatelem v lednu 2016 až za únor 2016 (z toho důvodu, že doklad obdržel až v únoru 2016). Dodavatel plnění vykáže v kontrolním hlášení za leden 2016. Odběratel v kontrolním hlášení za únor 2016, musí však u tohoto plnění uvést datum, kdy dodavateli vznikla povinnost přiznat daň, tj. leden 2016.”

https://www.stormware.cz/pohoda/kontrolni-hlaseni/#nova_pole

Variabilní, konstantní a specifický symbol

Variabilní a konstantní symboly jsou identifikátory plateb v tuzemském platebním styku. Uvádění a forma variabilních a konstantních symbolů na platebním příkazu bylo upraveno vyhláškou ČNB 62/2004 Sb. Ta byla zrušena vyhláškou ČNB č. 169/2011 Sb. bez náhrady (přes to se dodnes zrušená vyhláška v praxi používá).

V tomto případě

 • specifický symbol nebude použit, ale obvykle identifikuje subjekt platby (např. DIČ, ID zákazníka, číslo smlouvy),
 • konstantní symbol typ platby (např. 0308 – platba za služby a 0008 – platba za zboží) a
 • variabilní symbol konkrétní platbu (evidenční číslo dokladu).

V současné době však většina obchodníků aplikuje postup opačný a zaměňuje roli specifického a variabilního symbolu z důvodu snazší implementace systémů zahrnujících přímé bankovnictví a automatické účetnictví.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantn%C3%AD_symbol_(bankovn%C3%AD_identifik%C3%A1tor)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-169?text=62%2F2004%20Sb

Členění DPH

Tuzemská plnění, která spadají do řádku 1, resp. 2 přiznání k DPH, se do kontrolního hlášení vykazují v návaznosti na limit 10 000 Kč včetně DPH. Necháte-li např. u členění „PD – Tuzemské plnění“ předvyplněnou hodnotu B.2., B.3., POHODA automaticky doklad zařadí do sekce kontrolního hlášení dle jeho výše. Doklad s částkou nižší, než limit vstoupí do sekce B.3., v opačném případě do sekce B.2.

https://www.stormware.cz/pohoda/kontrolni-hlaseni/

Příjemka

Vytvoříme příjemku z přijaté faktury.

Označíme PF ze které chceme vytvořit příjemku.

K příjemce z PF přidáme ručně vedlejší náklady ze Záznam/Vedlejší náklady a automaticky se rozpočítají náklady podle ceny na jednotlivé položky z příjemky do ocenění v zásobách. Způsob rozpočítaní se dá upravit v GN/Sklady 2.

Pohyby

V programu Pohoda počítejte s tím, že pokud uvedete na faktuře zásoby ze skladu, dochází k tomuto datu k provedení skladového pohybu (příjmu nebo výdeji). Jestliže však do faktury vložíte příjemku nebo výdejku, žádný skladový pohyb se neprovede, protože už je uskutečněn na samotné příjemce nebo výdejce. Není tedy nutné k naskladnění zásob z faktury vytvářet příjemku, pokud nedochází k časovému posunu faktur a zásob (viz níže). V sekci pohyby se zaznamenává naskladnění a vyskladnění i z faktur. Na obrázku níže jsou pohyby i z následujících příkladů.

Časový posun faktur a zásob

Při účtování zásob v průběhu roku mnohdy dochází k časovému posunu mezi jejich fakturací a fyzickým pohybem. Může dojít k těmto situacím:

 • Fakturu a zásoby obdržíte ve stejném dni.
 • Fakturu obdržíte dříve, zásoby přijdou později.
 • Zásoby přijdou dříve, fakturu obdržíte později.
 • Fakturu vystavíte v den vyskladnění.
 • Fakturu vystavíte dříve, zásoby vyskladníte později.
 • Zásoby vyskladníte dříve, fakturu vystavíte později.

V našem řešeném příkladu jsou všechny faktury obdrženy v den naskladnění. To je jednodušší případ, protože se po vyplnění položek zásob evidovaných na skladu zásoby automaticky naskladní.

https://www.stormware.cz/prirucka-uctujeme-online/Zasoby/Casovy_posun_faktury_a_pohybu_zasob/

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)

Facebook Comments

Jedna odpověď na “Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 05. Nákup materiálu – jako neplátce DPH”

 1. Povinná registrace identifikované osoby

  Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani se stává osobou identifikovanou (dle § 6g ZDPH), pokud:
  pořizuje zboží z jiného členského státu EU, které je předmětem daně (výjimku z tohoto pravidla tvoří třístranný obchod), identifikovanou osobou se stává ode dne prvního pořízení tohoto zboží.
  V souladu s ustanovením § 2a odst. 2 ZDPH však předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud:

  a) celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč

  https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/registrace-k-dph/

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.