WordPress tricky – 1. Z dokumentu na WordPress

Pokud převádíte Váš text z dokumentu na WordPress, tak víte jak je otrávné uploudovat obrázky a každý správně umístit do textu. Existuje pomocník v podobě pluginu, který Vám ušetří spoustu času. Jmenuje se Mammoth .docx converter. A kromě obrázků Vám pomůže s nadpisy, seznamy, tabulkami (s omezením), poznámkami pod čarou[1], odkazy, textovými poli a „B“, …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 28. Daň z příjmu

Daň z příjmu Vyplňte daňové přiznání z příjmů fyzických osob za rok 2017. Podnikání Petr Truhlík zahájil 1.11.2017. Příjmy z podnikání jsou uvedeny v peněžním deníku. Deset měsíců předtím byl zaměstnaný. Pobíral příjmy ze závislé činnosti. Žije ve společné domácnosti s manželkou. Má 2 děti a jedno z nich je držitelem průkazu ZTP/P. Další údaje: §6 ZDP Úhrn hrubých mezd za …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 27. Přiznání k DPH

Přiznání k DPH Vyplňte daňové přiznání k DPH za prosinec 2017. Daň z přidané hodnoty POHODA spočítá automaticky na základě údajů, které jsou uvedeny v prvotních daňových dokladech vystavených v agendách Pokladna, Banka (pouze DE), Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Ostatní závazky a Interní doklady, jejichž datum uskutečnění zdanitelného plnění spadá do zvoleného období a které …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 26. Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH Vyplňte kontrolní hlášení DPH za prosinec 2017. V menu Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Kontrolní hlášení si vygenerujeme pro zadané období. V tiskových sestavách je přístup k vygenerovaným podkladům pro vyplnění kontrolního hlášení. Oddíl A. 2. obsahuje plnění, u kterých povinen přiznat daň příjemce (nákup prken ze Slovenska). Oddíl A. 4. obsahuje uskutečněná zdanitelná plnění. Oddíl B. 2. …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 25. Výpis z BÚ a skladová evidence

Výpis z BÚ Dne 28.12.2017 hradíme všechny závazky z bankovního účtu (BÚ) splatné do 01.01.2018 a jsou nám uhrazeny všechny pohledávky dne 25.12.2017 splatné do 01.01.2018. A banka si účtuje poplatek za bankovní služby 500 CZK. (3x bankovní výdaj a 2x bankovní příjem) Dále zjistíme, které pohledávky to jsou. Vybereme tiskovou sestavu pohledávky dle rozmezí splatnosti …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 24. Vzájemný zápočet pohledávek a závazků

Vzájemný zápočet pohledávek a závazků Vzájemný zápočet faktur se společností Účto abc s.r.o. dne 28.12.2017. Je to přijatá faktura 171100004 na 15 000 CZK bez DPH a vydaná faktura 170100001 na 5 000 CZK bez DPH. Vzájemný zápočet se provádí v agendě Účetnictví/Interní doklady. Na jeden interní doklad zlikvidujete všechny faktury, které se týkají tohoto zápočtu. Vložíte …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 23. Výpis z ÚÚ

Výpis z ÚÚ Dne 21.12.2017 hradíme všechny závazky z úvěrového účtu (ÚÚ) splatné do 20.12.2012 tedy den po splatnosti. (Je to 7 závazků o hodnotě 61 925 CZK) Nejdříve zjistíme, které závazky to jsou. Vybereme tiskovou sestavu závazky dle rozmezí splatnosti z agendy přijaté faktury (nebo z agendy ostatní závazky, ale tam je chyba, že zobrazuje jen ostatní závazky, což …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 18. Zdravotní pojištění podnikatele

Zdravotní pojištění podnikatele Vznik povinnosti odvést zálohu na zdravotní pojištění Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) za měsíc listopad 1906 CZK. Záloha je splatná 8.12.2017. Zaplatíme 20.12.2017. Vzniká penále 0.05 % za den. Za 12 dnů je to 6 % z 1906. IČO VZP je 41197518. Naše VČ je 12345678. Platíme z účtu ÚÚ. Zálohy platíme na účet CZ74 …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 22. Záloha na mzdy za prosinec

Záloha na mzdy za prosinec Vytvoříme závazek k úhradě záloh mezd za prosinec: Jarka Nováková: 10 000 CZK Petr Novák: 5 000 CZK V personalistice v sekci pracovní poměr so zadáme výši zálohy. To jsme si vytvořili již v předešlém úkole. Nyní postupujeme Záznam/Zaúčtování záloh. A postupujeme v průvodci. A nyní máme v agendě ostatní závazky zálohy připravené k proplacení. Budu rád za každou …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 21. Mzdy za listopad

Mzdy za listopad Vyplatit mzdy za listopad pro dva zaměstnance Jméno: Petr Novák Adresa: Nováková 1, 180 00, Praha 8 Účet: 777 777 777/7777 VS: 0707950001 Datum narození: 07091995 Rodné číslo: 950707/7217 Pracovní poměr: Dohoda o pracovní činnosti Funkce: Pomocný truhlář Začátek pracovního poměru: 15.11.2017 Mzda: hodinová, 150 CZK Pojišťovna: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Sleva …