Aktualizováno: Integrace a komunikace s Flexibee – 05. Uživatelské dotazy

Aktualizace 21.09.2018: Úprava seznamu tabulek z databáze

Aktualizace 10.01.2019: Přidány limity dotazů

Uživatelské dotazy umožňují vyvolat specializovaný dotaz, kterým lze ze systému FlexiBee získat téměř libovolnou analýzu a data. Výsledek lze exportovat do MS Excel či do XML. Pro tvorbu uživatelských dotazů je nutné znát jazyk SQL.

Uživatelské dotazy je možné zadávat i přes API.

Automaticky vygenerovaná dokumentace k databázi je k nahlédnutí na flexibeedbdoc

O uživatelských dotazech jsou k dispozici 2 prezentace:

Arit: http://download.flexibee.eu/download/fdd-2013/07-uzivatelske-dotazy.pdf

charlieblog.eu: https://charlieblog.eu/clanky/flexibee_databaze/prezentace-uzivatelske-dotazy.odp

Záloha winstorm-backup je zip databáze, kterou lze například z PgAdmin obnovit

O tom jak se připojit k databázi ABRA FlexiBee dozvědět na charlieblog.eu.

Před uživatelským dotazem v prostředí Flexibee je třeba stisknout

jinak se vrátí prázdný výsledek.

Limity

Omezené jsou jen na dotazy SELECT.

Na cloudu je verze PostgreSQL 9.4.18. Nelze tak použít nové funkce usnadňují například vytváření kontingenčních tabulek z dotazu pomocí Crosstab Function.

Při vložení sloupce s názvem a funkcí jsem měl tyto problémy:


array_agg(idradekpriznanidph) AS "Kontrola: jen jedno číslo"

V názvu nemůže být dvojtečka ( : ).

Agregační funkce jako např.  array_agg() nefungují.

Flexibee má specielní textovou agregační funkci, která funguje v uživatelských dotazech.

 select sumtext(kod) from aadresar 

 

Tabulky, struktura

select column_name, data_type, character_maximum_length

from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS

6850 řádků

select table_name

from INFORMATION_SCHEMA.TABLES

432 tabulek

select column_name, data_type, character_maximum_length

from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS where table_name = ‘dtypdokl’ and data_type = ‘boolean’;

Příklad dotazu pro analýzu velkých tabulek. Vrátí z tabulky ‘dtypdokl’ jen sloupce typu boolean.

select column_name, data_type, character_maximum_length

from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS where table_name = ‘dtypdokl’ and data_type = ‘integer’ and column_name like ‘%id%’ ;

Vrátí z tabulky ‘dtypdokl’ jen sloupce typu integer, tedy hlavně idéčka.

prefix – typ tabulek

a – adresy

c – ceník

d – doklady

ddoklobch

objednávky vydané

dpolobch

položky objednávky vydané

ddoklfak

Faktury

modul – sloupec určuje typ faktury, zda FAV či FAP

ic – ičo

ucetni – boolean, zda je účetní

zuctovano – boolean, zda je zúčtováno

idtypdokl – např 7 je pro

datsplat – datum splatnosti

datucto – datum zaúčtování

datuhr – datum úhrady, úplné

datvyst – datum vystavení, nesmí být prázdné

duzppuv, duzpucto – datum uskutečněného zdanitelného plnění (duzppuv napovídá, že by mělo jít o původní, neměnný, měnil se taky, tak nevím)

sumcelkem – suma celkem za doklad

sumcelkemmen – suma celkem za doklad v cizí měně (mimo CZK)

juhsum – již uhrazeno

stavuhrk – stav úhrady, např. “stavUhr.uhrazeno”

hromfakt – ? asi hromadná faktura?

jednaplusjedna boolean NOT NULL DEFAULT false

idclendph – fk na uclendph, 249 řádků, např 80 je vazba “01-02″;”Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (např. § 13, § 14, § 8)”

dtypdokl

Typ dokladu

idtypdokl – 7 FAV záloha, 8 FAV ZDD, 10 FAP záloha, 11 FAP ZDD

n –

nucetobdobi

Kódy účetních období. Ukládají se podle toho jak se zavřeou

iducetobdobi | kod – 1 | 2018

s – sklad

skarty

Skladové karty

u – účetnictví/uživatel

uclendph

Řádky dph,

typobchoduk – “typObchodu.tuzem”, “”, “typObchodu.EUplatce”, “typObchodu.EUneplat”, “typObchodu.cizina”

uclenkonvykdph

Řádky kontrolního hlášení

usestavy

Typy účetních sestav např. rozvaha.

usesrozpaduce

Hodnoty řádků z vygenerovaných sestav

uobraty

Obraty na účtech v jednotlivých účetních období.

obrdal – obrat má dáti

obrmd – obrat má dáti

iducet – id účtu

iducetobdobi – id účetního období

uucty

Kódy účtů

iducet | kod | nazev – 51 | 701000 | Počáteční účet rozvažný,  52 | 702000 | Konečný účet rozvažný,  53 | 710000 | Účet zisků a ztrát

w – asi jako view

Menu – Přehledy nástroje

wdotazy

uživatelské dotazy

wdashboardpanel

Dashboard např. Základní přehled

Definice – nastavení dashbordu v JSON

wvybklice

Štítky – definice

wkli_doklfak

Spojová tabulka štítků (wvybklice) na faktury. Spojové tabulky na jiné dolady mají strukturu wkli_ a název spojované tabulky

Příklady dotazů

SELECT idcenik FROM public.dpolobch;

Faktury vydané typy záloha, 8 pro ZDD

select * from ddoklfak where idtypdokl = 7

Faktury přijaté typy záloha, 11 pro ZDD

select * from ddoklfak where idtypdokl = 10

A další v článcích v této rubrice.

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.