Integrace a komunikace s Flexibee – 07. Sestavení účetního deníku

Účetní deník se může vygenerovat ve Flexibee z menu Účetnictví/Účetní výstupy/ Účetní deník nebo je přístupný přes API. Můžou ale nastat situace, kdy je potřeba vygenerovaná data rozšířit. V tomto článku je popsán návod, jak si sestavit účetní deník vlastní. Takto se dá sestavit i rozšířený účetní deník o zálohy, nedoúčtované operace a jiné neúčetní položky. Sestavený …