Aktualizováno: Integrace a komunikace s Flexibee – 06. Přehled pro kontrolu přijatých a vystavených dokladů

Aktualizace 12.09.2018: Přidáno datum splatnosti. Nahrazeny živé ukázky screenshoty. Všechny stáhnutelné soubory aktualizovány.

Uhrazeno, spárováno, odpočteno

Přehled (dashboard) slouží pro kontrolu faktur přijatých a vydaných, zda jsou správně odpočteny (zúčtovány) zálohové doklady. Zálohové faktury kontroluje, zda jsou správně spárovány a uhrazeny. Neslouží ke kontrole účtů, ale dokladů, zda tzv. nezůstaly “viset v účetnictví.”

  1. Zálohové doklady nespárované (neuhrazené)
  2. Zálohové doklady nezúčtované (neodpočtené)

Zálohové doklady nespárované

Zálohové doklady se nespárují s položkami z VBÚ.

Zálohové doklady nezúčtované

Zálohové doklady zůstanou nezúčtované, protože se nespárují s fakturami. Například vlivem zaokrouhlování, kdy se záloha nejdříve odečte a až potom se faktura zaokrouhlí.

Limity

Přechody období – neřeší pokud jsou zavedeny jen zůstatky faktur.

Dashboard z uživatelského dotazu nemá stránkování, limitem je 20 řádků.

Ukázka

U dashbordů je nutné nějaké datum vyplnit, jinak se objeví chybová hláška a výsledek dotazu se nezobrazí.

Ukázka přehledu Kontrola záloh a ZDD – FAP – ODDO

Ukázka přehledu Kontrola záloh a ZDD – FAV – ODDO

Pokud se Vám výběr data zasouvá pod následující box s dotazem, tak jen lehce potáhněte roh boxu s výběrem datumu.

Nastavení

Bohužel, Flexibee u dashboardů nepodporuje externí identifikátor.  A naní možné je přímo naimportovat.

Pokud je chcete. Budete je muset naklikat.

V přehledech si vytvořte prázdný přehled a vyplňte:

Název: Kontrola záloh a ZDD – FAP – ODDO

Zkratka: KONTR_ZAL_FAP_ODDO

Pořadí: 30

A pro další přehled:

Název: Kontrola záloh a ZDD – FAV – ODDO

Zkratka: KONTR_ZAL_FAV_ODDO

Pořadí: 31

Naimportujte si uživatelské dotazy z uloz.to

A pak podle živých ukázek si vytvořit kontrolní přehledy. Též je možné přehledy imprtovat updatem, což může být nakonec komplikovanější. Níže uvádím postup:

Vyexportujte si přehledy a smažte v exportu 2 defaultní (DEFAULT-ANALYTIC a DEFAULT-STATUS).

<dashboard-panel>
<id>ws:5c61be8f-90de-488c-a8d1-540960bb07e5:1</id>
<lastUpdate>2008-01-01T00:00:00+01:00</lastUpdate>
<kod>DEFAULT-STATUS</kod>
<nazev>Základní přehled</nazev>

….
</dashboard-panel>
<dashboard-panel>
<id>ws:f76139d3-ef28-4346-a87f-efdf84b297fa:2</id>
<lastUpdate>2008-01-01T00:00:00+01:00</lastUpdate>
<kod>DEFAULT-ANALYTIC</kod>
….
</dashboard-panel>

A nazvěte např. mojepřehledy.xml

V souboru mojepřehledy.xml přepište prázdný element <definition> tím, který najdete v dashbordy pro kontrolu zaloh.xml. Tam bude dlouhá lajna JSONu:

<definition>[{“id”:”CxDashboardUserQueryChart1″,”header”:”Zálohové při…

Takto upravené mojepřehledy.xml můžete již naimportovat (Nástroje>Import>Import z xml), ale budete muset ručně v přehledech doplnit správné uživatelské dotazy.
S uprávou můžete pokračovat, tak že si v uživatelských dotazech zobrazíte sloupec ID.

Doplníte jej na dvou místech v elementu v definition:
…”query”:{“id”:”XX”,”params…

V tomto příkladě to je  11 a 12 pro dashboard Kontrola záloh a ZDD – FAP – ODDO

Zálohu celé firmy je možné stáhnout z uloz.to. Přidejte ji do Flexibee jako novou firmu Výběr firmy/Obnovit ze zálohy/Obnovení testovací firmy/. Pokud se neobjeví nová firma ve výběru, tak zavřete a otevřte Flexibee. Firma se jmenuje 01_kontrola_zaloh.

Kontrolní účetní příklady a dotazy

Vzorový příklad k otestování dashbordu.

Od Dodavatel abc s.r.o. (11111111, Odběratel abc s.r.o., 22222222) objednáme (si objedná) službu Přijímaná (Vykonávaná) služba za  20 000 Kč bez DPH. S podmínkou, že před zahájením práce zaplatíme (zaplatí) zálohu ve výši 50 %, tj. 10 000 Kč bez DPH. Dodavatel zahájí práce (práci zahájíme) až po přijetí platby.

Datum Text Částka Účtování u odběratele Účtování u dodavatele
10.02.2018 Přijatá zálohová faktura za Přijímanou (Vykonávanou) službu 12 100 Kč neúčtuje se neúčtuje se
11.02.2018 Uhrazená záloha na běžný účet (VBÚ) 12 100 Kč 314/221 221/324
25.02.2018 Vystavení daňového dokladu k platbě (do 15 dnů, do 26.2.) (dodavatel povinnost, odběratel nárok) 10 000 Kč

2 100 Kč

314/314

343/314

324/324 324/343
10.03.2018 Přijmutí (vykonání) služby a přijetí (vydání) faktury – daňového dokladu (FAK)
Cena bez DPH 20 000 Kč 518|321 311|602
DPH 4 200 Kč 343|321 311|343
Odečet zálohy bez DPH (VÚD) 10 000 Kč 314|321 311|324
DPH ze zálohy (VÚD) 2 100 Kč 343|321 311|343
20.03.2018 Uhrazená faktury na běžný účet (VBÚ) 12 100 Kč 321|221 221|311

FAP

Zálohové přijaté doklady nespárované a neuhrazené – FAP

Následující dotaz vyhledá: Přijatá zálohová faktura za Přijímanou službu (nespárované FAP)

10.02.2016 Přijatá zálohová faktura za Přijímanou službu (nespárované FAP) 12 100 Kč neúčtuje se
11.02.2016 Uhrazená záloha (naší spol.) na běžný účet (nespárovaný FAP) 12 100 Kč 314|221

/*Zálohové přijaté faktury nespárované a neuhrazené – FAPidtypdokl = 10 je “FAP” “Zálohová faktura”

(stavUhrk <> ‘stavUhr.uhrazeno’ or stavUhrk is null) představuje neuhrazeno

‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’ je v uživatelských dotazech nastaveno na 01.01.1989 and 31.12.2050

funkce now() se do dashbordu uloží doslovně jako ‘now’

Ve variantě KONTR_ZAL_FAP_ODDO se dateFrom a dateTo nastavují v dashboardu

*/

select kod, datvyst, nazfirmy, sumcelkem, popis, datsplat

from ddoklfak

where modul = ‘FAP’

and storno = false

and idtypdokl = 10

and (stavUhrk <> ‘stavUhr.uhrazeno’ or stavUhrk is null)

and datvyst between ‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’

order by datvyst desc

Zálohové přijaté doklady a zálohové daňové doklady nezúčtované (neodpočtené)

Následující dotaz vyhledá: Vystavení daňového dokladu k platbě za: Přijatá zálohová faktura za Přijímanou službu (neodpočtené FAP)

10.02.2016 Přijatá zálohová faktura za Přijímanou službu (neodpočtené FAP) 12 100 Kč neúčtuje se
11.02.2016 Uhrazená záloha (naší spol.) na běžný účet (neodpočtené FAP) 12 100 Kč 314|221
25.02.2016 Vystavení daňového dokladu k platbě za: Přijatá zálohová faktura za Přijímanou službu (neodpočtené FAP) 10 000 Kč

2 100 Kč

314|314

343|314

10.03.2016 Přijmutí služby a přijetí faktury – daňového dokladu (neodpočtené FAP)
    cena bez DPH 20 000 Kč 518|321
    DPH 4 200 Kč 343|321

/* Zálohové přijaté doklady a zálohové daňové doklady nezúčtované (neodpočtené) – FAPidtypdokl = 10 je “FAP” “Zálohová faktura”

idtypdokl = 11 je “FAP” “Zálohový daňový doklad”

stavodpocetk is null znamená NE (“stavOdp.vytvZdd” nebo “stavOdp.komplet”)

‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’ je v uživatelských dotazech nastaveno na 01.01.1989 and 31.12.2050

funkce now() se do dashbordu uloží doslovně jako ‘now’

Ve variantě KONTR_ZAL_FAP_ODDO se dateFrom a dateTo nastavují v dashboardu

*/

select kod, datvyst, nazfirmy, sumcelkem, popis, datsplat

from ddoklfak

where modul = ‘FAP’

and storno = false

and stavUhrk = ‘stavUhr.uhrazeno’

and (idtypdokl = 10

or idtypdokl = 11)

and stavodpocetk is null

and datvyst between ‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’

order by datvyst desc

Nezaúčtované přijaté faktury kromě zálohových faktur

/* Nezaúčtované přijaté faktury kromě zálohových fakturZálohové faktury se běžně neúčtují (můžou se účtovat v analytické evidenci)

Proforma faktury a platební kalendář se účtuje.

idtypdokl = 10 je “FAP” “Zálohová faktura”

Sloupec zuctovano měl být pojmenován zauctovano. V aplikaci znamená zaúčtováno.

Zúčtováno v účetnictví znamená odpočteno.

‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’ je v uživatelských dotazech nastaveno na 01.01.1989 and 31.12.2050

funkce now() se do dashbordu uloží doslovně jako ‘now’

*/

select kod, datvyst, nazfirmy, sumcelkem, popis, datsplat

from ddoklfak

where

modul = ‘FAP’

and storno = false

and idtypdokl <> 10

and zuctovano = false

and datvyst between ‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’

order by datvyst desc

Neuhrazené přijaté faktury

/* Neuhrazené přijaté faktury – FAPV podmínce musí být stavUhrk is null. Samotná negace (stavUhrk <> ‘stavUhr.uhrazeno’)

nevrátí řádky s null hodnotami

‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’ je v uživatelských dotazech nastaveno na 01.01.1989 and 31.12.2050

funkce now() se do dashbordu uloží doslovně jako ‘now’

*/

select kod, datvyst, nazfirmy, sumcelkem, popis, datsplat

where modul = ‘FAP’

and storno = false

and (stavUhrk <> ‘stavUhr.uhrazeno’ or stavUhrk is null)

and datvyst between ‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’

order by datvyst desc

FAV

Zálohové vydané doklady nespárované a neuhrazené – FAV

Následující dotaz vyhledá: Vydaná zálohová faktura za Vykonávanou službu (nespárované FAV)

10.02.2016 Vydaná zálohová faktura za Vykonávanou službu (nespárované FAV) 12 100 Kč neúčtuje se
11.02.2016 Uhrazená záloha (odběratelem) na běžný účet (nespárované FAV) 12 100 Kč 221|324

/*Zálohové vydané faktury nespárované a neuhrazené – FAV(stavUhrk <> ‘stavUhr.uhrazeno’ or stavUhrk is null) představuje neuhrazeno

idtypdokl = 7 je “FAV” “Zálohová faktura”

‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’ je v uživatelských dotazech nastaveno na 01.01.1989 and 31.12.2050

funkce now() se do dashbordu uloží doslovně jako ‘now’

Ve variantě KONTR_ZAL_FAV_ODDO se dateFrom a dateTo nastavují v dashboardu

*/

select kod, datvyst, nazfirmy, sumcelkem, popis, datsplat

else stavUhrk end) as stavUhrk

from ddoklfak

where modul = ‘FAV’

and storno = false

and idtypdokl = 7

and (stavUhrk <> ‘stavUhr.uhrazeno’ or stavUhrk is null)

and datvyst between ‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’

order by datvyst desc

Zálohové vydané doklady a zálohové daňové doklady nezúčtované (neodpočtené)

Následující dotaz vyhledá: Vystavení daňového dokladu k platbě za: Vydaná zálohová faktura za Vykonávanou službu (neodpočtené FAV)

10.02.2016 Vydaná zálohová faktura za Vykonávanou službu (neodpočtené FAV) 12 100 Kč neúčtuje se
11.02.2016 Uhrazená záloha (odběratelem) na běžný účet (neodpočtené FAV) 12 100 Kč 221|324
25.02.2016 Vystavení daňového dokladu k platbě za: Vydaná zálohová faktura za Vykonávanou službu (neodpočtené FAV) 10 000 Kč

2 100 Kč

324|324 324|343
10.03.2016 Vykonání služby a vydání faktury – daňového dokladu (neodpočtené FAV)
    cena bez DPH 20 000 Kč 311|602
    DPH 4 200 Kč 311|343

/* Zálohové vydané doklady a zálohové daňové doklady nezúčtované (neodpočtené) – FAVidtypdokl = 7 je “FAP” “Zálohová faktura”

idtypdokl = 8 je “FAP” “Zálohový daňový doklad”

stavodpocetk is null znamená NE (“stavOdp.vytvZdd” nebo “stavOdp.komplet”)

‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’ je v uživatelských dotazech nastaveno na 01.01.1989 and 31.12.2050

funkce now() se do dashbordu uloží doslovně jako ‘now’

Ve variantě KONTR_ZAL_FAV_ODDO se dateFrom a dateTo nastavují v dashboardu

*/

select kod, datvyst, nazfirmy, sumcelkem, popis, datsplat

from ddoklfak

where modul = ‘FAV’

and storno = false

and stavUhrk = ‘stavUhr.uhrazeno’

and (idtypdokl = 7

or idtypdokl = 8)

and stavodpocetk is null /* ne “stavOdp.vytvZdd” nebo “stavOdp.komplet”*/

and datvyst between ‘<<dateFrom>>’ and ‘<<dateTo>>’

order by datvyst desc

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.