Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 09. Dlouhodobý drobný majetek – nákup 3D tiskárny

Dlouhodobý drobný majetek – nákup 3D tiskárny

Nákup 3D tiskárny od skutečné firmy Prusa Research s.r.o v ceně 24 200 CZK s DPH. Zadáme jen IČ 24213705 a zbytek se doplní. K 3D tiskárně nakoupíme i 20 balíčků strun. Jeden balíček je v ceně 1210 CZK s DPH. Majetek od 5 000 do 40 000 CZK eviduje jako drobný dlouhodobý majetek. Majetek s pořizovací cenou od 40 000 CZK podnikatel řadí do dlouhodobého majetku.

Přijatá faktura od Prusa Research s.r.o.

3D tiskárna v evidenci Dlouhodobého drobného majetku.

3D tiskárnu si zaznamenáme do agendy majetek jako dlouhodobý drobný majetek (DDM). Tam řadíme movité věci se samostatným technicko-ekonomickým určením, se vstupní cenou nižší než 40.000 Kč bez DPH (jinak je to dlouhodobý hmotný majetek viz. dále) a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Tato povinnost není daná zákonem na rozdíl od dlouhodobého majetku, který se naopak evidovat musí podle ZDP. Je však vhodné mít přehled o majetku od určité výše, kterou si podnikatel určí sám, například od 5 000 CZK. DDM se neodepisuje, ale vstupuje celou hodnotou do výdajů.

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.