Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 06. Stálé platby – dlouhodobý pronájem

Stálé platby – dlouhodobý pronájem

Faktura přijatá (FP) za pronájem dílny na měsíc (listopad a prosinec) za 10 000 CZK dne 10.11. Další údaje:

IČ: 11111111, Pronajímatel abc s.r.o., Pronajímací 1, 18000, BÚ: 111 111 111, doklady 1078 a 1079.

Nejprve je nutné vybrat vzorový doklad a poté zvolte nabídku Záznam/Stálé platby… V dialogovém okně Stálé platby nastavte počet plateb (stačí 2) a periodu opakování – měsíční nebo čtvrtletní. Po stisku povelu Další budou vygenerovány pravidelně se opakující platby dle zadaných kritérií.

https://www.stormware.cz/podpora/faq/pohoda/230/Jak-mohu-do-programu-POHODA-zadat-opakujici-se-platby-napr-pro-zadani-splatkovych-kalendaru/?id=1238

Nájemné je osvobozené od DPH s výjimkami uvedenými dále přímo z citace zákona:

(1) Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou

  1. a) krátkodobého nájmu nemovité věci,
  2. b) nájmu prostor a míst k parkování vozidel,
  3. c) nájmu bezpečnostních schránek,
  4. d) nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.

(2) Krátkodobým nájmem nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí nájem pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, popřípadě spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.

(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#p56a

Zákon o DPH říká, že nájem je od DPH osvobozen. Pokud je však pronajímatel i nájemce plátce, mohou se dohodnout, že nájemné bude účtování s DPH. A kdy má toto smysl? Pokud by pronajímatel jako plátce DPH příjem z nájmu účtoval bez DPH, musel by ve svém účetnictví poměrově krátit DPH na vstupu. Zkrátka by mu to vytvářelo zbytečnou administrativu, která ho bude stát čas i peníze. Proto je pro něj jednodušší účtovat nájem s DPH. Nájemce je totiž také plátcem a z DPH uplatní odpočet.

http://www.secteno.cz/dph-a-najem-jak-a-kdy-uctovat-najemne-s-dph-a-kdy-bez-dph-2/

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.