Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 07. Změna z neplátce na plátce DPH

Změna z neplátce na plátce DPH

Přechod z režimu neplátce na plátce DPH. Zápočet DPH na vstupu za prkna z PF 171100001 v hodnotě 24 200 CZK.

 

V GN DPH změníme režim DPH na změna režimu v průběhu roku v měsíci prosinec.

Provedeme inventuru obchodního majetku ke dni registrace. Na skladě máme prkna za 24 200 CZK. DPH na vstupu u nich činí 4 200 CZK.

Poté, co se pan Truhlík stane plátce DPH lze využít ustanovení § 79 ZDPH, kde je definováno, že osoba povinná k dani má nárok na odpočet DPH u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud je toto plnění ke dni registrace součástí obchodního majetku. Nárok na odpočet daně dle § 72 až § 78d ZDPH lze však uplatnit pouze za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem DPH. První daňové přiznání za prosinec podává do 25.01.2018 a pouze v tomto řádném přiznání lze uplatnit nárok na odpočet zdanitelných plnění nakoupených před datem registrace. Nárok na odpočet DPH při registraci se uvede do ř. 45 přiznání k DPH. Do ř. 45 na přiznání DPH pro rok 2017 zadáme kladnou hodnotu 4 200.

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/odpocet-dph-12-mesicu-zpetne-od-registrace/

 

Musíme si také snížit výdaje pro DPFO o těchto 4 200 CZK. Existuje více způsobů, jak to udělat. Čerpal jsem z diskuse ze serveru jakpodnikat.cz. Tento způsob není oficiální.

Vytvoříme VÚD s předkontací 8ZP§5,23 – Příjmy zvyšující základ daně – úpravy dle §5 a §23  a textem: „Odpočet DPH před registrací podle § 79/1 ZDPH.“

V příloze přiznání DPFO č. 1 tabulce E – úpravy zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji zadáme hodnotu 4 200.

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.