Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 26. Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH

Vyplňte kontrolní hlášení DPH za prosinec 2017.

V menu Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Kontrolní hlášení si vygenerujeme pro zadané období.

V tiskových sestavách je přístup k vygenerovaným podkladům pro vyplnění kontrolního hlášení.

Oddíl A. 2. obsahuje plnění, u kterých povinen přiznat daň příjemce (nákup prken ze Slovenska).

Oddíl A. 4. obsahuje uskutečněná zdanitelná plnění.

Oddíl B. 2. přijatá zdanitelná plnění.

Kontrolní hlášení – další informace

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH

Základní právní úpravou kontrolního hlášení je zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

V případě fyzických osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH. V této souvislosti připomínáme, že pořadí podání kontrolního hlášení a daňového přiznání za příslušné období je zcela nepodstatné.

Plátce, který je právnickou osobou (nebo zastupující člen skupiny), podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu na zdaňovací období plátce, tj. plátci s měsíčním i čtvrtletním zdaňovacím obdobím podávají kontrolní hlášení za kalendářní měsíc).

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/kdy

Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. měsíčně nebo čtvrtletně – podání kontrolního hlášení ve lhůtě do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH). Pohoda vytváří kontrolní hlášení na základě daňových dokladů zapsaných v agendách Pokladna, Vydané faktury a Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Ostatní závazky a Interní doklady (v DE navíc agenda Banka). Do kontrolního hlášení vstupují doklady, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění, resp. datum odpočtu/doručení spadající do zvoleného období (stejně jako u přiznání k DPH) a mají přiřazené příslušné členění DPH s vyplněným polem Sekce v Kontrolním hlášení.

Tuzemská plnění, která spadají do řádku 1, resp. 2 přiznání k DPH (resp. 40 a 41), se do kontrolního hlášení vykazují v návaznosti na limit 10 000 Kč včetně DPH. Necháte-li např. u členění „UD – Tuzemské plnění“ předvyplněnou hodnotu A.4., A.5., POHODA automaticky doklad zařadí do sekce kontrolního hlášení dle jeho výše. Doklad s částkou nižší než limit vstoupí do sekce A.5., v opačném případě do sekce A.4.

Stanovený limit také platí pro přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu, tj. vyplňuje se řádek 40, 41 přiznání k DPH. Pro automatickou kontrolu limitu u členění DPH, např. PD – Tuzemské plnění, použijte hodnotu B.2., B.3.

https://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/Danova_evidence/Kontrolni_hlaseni/

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.