Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 24. Vzájemný zápočet pohledávek a závazků

Vzájemný zápočet pohledávek a závazků

Vzájemný zápočet faktur se společností Účto abc s.r.o. dne 28.12.2017. Je to přijatá faktura 171100004 na 15 000 CZK bez DPH a vydaná faktura 170100001 na 5 000 CZK bez DPH.

Vzájemný zápočet se provádí v agendě Účetnictví/Interní doklady. Na jeden interní doklad zlikvidujete všechny faktury, které se týkají tohoto zápočtu. Vložíte nový záznam např. klávesou Insert a poté zvolíte povel Záznam/Přenos/Vzájemné zápočty a přenesete dané závazky a pohledávky. Částky na straně pohledávek musí být stejné jako částky na straně závazků. Bude-li se např. přijatá faktura ještě hradit, zlikvidujete tento doklad pouze částečně, pouze ve výši vydané faktury.

Vzájemný zápočet faktur – vydaná faktura se započítá jen částečně

C:\Users\swosh\Disk Google\0moje projekty\clanky na blog\2017 08 11 DE-Pohoda\Zadani\104 Vzájemný zápoče likvidace.jpg

Vzájemný zápočet faktur – výše odpočtu přijaté i vydané faktury je stejný

C:\Users\swosh\Disk Google\0moje projekty\clanky na blog\2017 08 11 DE-Pohoda\Zadani\105 Vzájemný zápoče likvidace 2.jpg

Následně se přepnete na záložku Položky dokladu, kde doplníte požadované předkontace:

a) v případě vedení daňové evidence:

K závazkům (např. přijaté faktury, ostatní závazky) a přijatému dobropisu, resp. přijatému opravnému daňovému dokladu doporučujeme zvolit předkontaci „2Zvýdaj – Výdaje snižující základ daně“ a k pohledávkám (např. vydané faktury, ostatní pohledávky) a vydanému dobropisu, resp. vydanému opravnému daňovému dokladu „1Zpříjem – Příjmy zvyšující základ daně“. V hlavním formuláři nastavíte libovolnou předkontaci a členění DPH „PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“.

https://www.stormware.cz/podpora/faq/pohoda/102/Jakym-zpusobem-mohu-provest-vzajemny-zapocet-od-verze-9900/?id=1861

Vzájemný zápočet faktur – interní doklad.

C:\Users\swosh\Disk Google\0moje projekty\clanky na blog\2017 08 11 DE-Pohoda\Zadani\106 Vzájemný zápočet Interní doklad.jpg

Protože se jedná o interní doklad, jednotlivé položky na dokladu se sčítají. Interní doklad má hodnotu 12 100 namísto 0 nebo 6 050. Vlastní zápočet je proveden správným nastavením předkontací. V tiskových sestavách najdete Dohodu o vzájemném zápočtu.

Při první likvidaci se nejprve uhradí hodnota DPH v plné výši a v zápočtu se jeví již částka bez DPH. V programu Pohoda se při částečné likvidaci faktury nejprve uhradí celé DPH a zůstatek z likvidace se zařadí do peněžního deníku dle příslušné předkontace.

https://www.stormware.cz/podpora/faq/pohoda/102/V-danove-evidenci-se-mi-vyskytl-pripad-ze-fakturu-mam-castecne-hrazenou-bankou-a-castecne-zapoctem-Pri-prvni-likvidaci-se-nejprve-uhradi-hodnota-DPH-v-plne-vysi-a-v-zapoctu-se-jevi-jiz-castka-bez-DP/?id=1731

Po vzájemném zápočtu stále zbývá uhradit z VF 170100001 12 000 CZK.

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.