Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 25. Výpis z BÚ a skladová evidence

Výpis z BÚ

Dne 28.12.2017 hradíme všechny závazky z bankovního účtu (BÚ) splatné do 01.01.2018 a jsou nám uhrazeny všechny pohledávky dne 25.12.2017 splatné do 01.01.2018. A banka si účtuje poplatek za bankovní služby 500 CZK. (3x bankovní výdaj a 2x bankovní příjem)

Dále zjistíme, které pohledávky to jsou. Vybereme tiskovou sestavu pohledávky dle rozmezí splatnosti z agendy přijaté faktury.

Zaznamenáme jejich úhradu (Záznam/Přenos/Likvidace výběrem).

Nejdříve zjistíme, které závazky to jsou. Vybereme tiskovou sestavu závazky dle rozmezí splatnosti z agendy přijaté faktury.

A uhradíme je.

A nakonec uhradíme přímo agendy banka bankovní poplatky 500 CZK. Bankovní poplatky jsou osvobozeny od DPH, jedná se o finanční služby.

Skladová evidence

Zákon o dani z příjmu explicitně neříká, že podnikatel vedoucí daňovou evidenci je povinen vést skladové hospodářství a zaznamenávat tak nutně všechny příjmy a výdaje zásob. Přesto však stanovuje plátci daně povinnost prokázat správnost stanovení základu daně. Jinými slovy, pokud podnikáte a vlastníte zásoby, pak v případě kontroly jste povinni prokázat jaké množství zásob a v jaké hodnotě jste nakoupili a uhradili (zde vzniká daňový výdaj) a jaké množství jste prodali a bylo Vám uhrazeno (zde vzniká daňový příjem). Vše musí být patřičně zdokumentováno nákupními a prodejními doklady se všemi náležitostmi. V případě, že se nakoupené množství nerovná prodanému množství, pak je nutno prokázat, co se se zbylou zásobou stalo. Rozdíl tak může být například součástí skladových zásob ke konci období. Pokud tomu tak není, pak je třeba o rozdíl upravit základ daně z příjmu.

Inventarizace zásob

Daňová evidence podle zákona o dani z příjmu nezná pojem inventarizace. Avšak v § 7b odst. 4 ZDP se lze dočíst, že poplatník je povinen k poslednímu dni zdaňovacího období zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků. O tomto zjištění provádí zápis a o případné rozdíly upravuje základ daně. Jinými slovy, přestože na podnikatele vedoucí daňovou evidenci se nevztahuje povinnost provedení inventarizace, tak musí provést kontrolu a přepočet veškerého majetku a tedy i zásob. Příslušný zápis opět může být vyžadován v případě kontroly finančního úřadu.

https://www.ucetni-program.cz/skladove-hospodarstvi-v-danove-evidenci

 

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.