Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 18. Zdravotní pojištění podnikatele

Zdravotní pojištění podnikatele

Vznik povinnosti odvést zálohu na zdravotní pojištění Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) za měsíc listopad 1906 CZK. Záloha je splatná 8.12.2017. Zaplatíme 20.12.2017. Vzniká penále 0.05 % za den. Za 12 dnů je to 6 % z 1906. IČO VZP je 41197518. Naše VČ je 12345678. Platíme z účtu ÚÚ. Zálohy platíme na účet CZ74 0710 0000 0011 1200 1221 a penále na platíme na účet CZ19 0710 0000 0011 1300 4221.

Použijeme předkontaci 5VNfpoj. Jedná se výdaj nedaňový. Penále činní 114 CZK.

Uložíme VZP jako dodavatele. Zadáme 3 účty podle typu úhrad, jak požaduje VZP. Daný je i typ konstantního symbolu 558. Ten uložíme třeba do upozorňovací zprávy, která se objeví vždy, když zadáme jako dodavatele VZP.

Platba zdravotního pojištění za podnikatele za 11. měsíc.

Platba zdravotního pojištění za podnikatele za penále vzniklé za 11. měsíc. 114 CZK.

Zdravotní pojištění podnikatele – další informace

Pokud je podnikání hlavní výdělečnou činností platí se minimální záloha i tehdy, pokud jsme měli v minulém roce ztrátu, nebo pokud s podnikáním začínáme, a ještě jsme Přehled nepodávali. Pro rok 2017 to činí 1906 CZK za měsíc. Záloha je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce.

http://www.jakpodnikat.cz/zdravotni-pojisteni.php

Nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je OSVČ povinna platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala. Zdravotní pojišťovna je podle zákona povinna v takovém případě vymáhat na dlužníkovi zaplacení pojistného včetně penále. Od 1. 4. 1997 však již zdravotní pojišťovna nevymáhá dlužné pojistné do výše 50 Kč a nevyměřuje penále do 100 Kč za jeden kalendářní rok.

https://www.vzp.cz/platci/informace/povinnosti-platcu-metodika/osvc/penale-a-pokuty

Čísla účtů a další údaje k placení zdravotního pojištění:

Pojistné samoplátců (OSVČ a OBZP)

Číslo účtu: 1112001221/0710

IBAN: CZ74 0710 0000 0011 1200 1221

BIC (SWIFT): CNBACZPP

Variabilní symbol číslo pojištěnce (zpravidla RČ – uveďte celé číslo bez lomítka, nebo číslo přidělené VZP)

Konstantní symbol 558 (platba převodním příkazem), 379 (platba složenkou)

Pojistné zaměstnavatelů

Číslo účtu: 1111009221/0710

IBAN: CZ46 0710 0000 0011 1100 9221

BIC (SWIFT): CNBACZPP

Variabilní symbol číslo plátce (IČ + dvě čísla přidělená VZP)

Konstantní symbol 558 (platba převodním příkazem), 379 (platba složenkou)

Penále a pokuty

Číslo účtu: 1113004221/0710

IBAN: CZ19 0710 0000 0011 1300 4221

BIC (SWIFT): CNBACZPP

Variabilní symbol číslo plátce (IČ + dvě čísla přidělená VZP) nebo číslo pojištěnce (zpravidla RČ – uveďte celé číslo bez lomítka, nebo číslo přidělené VZP)

Konstantní symbol 558 (platba převodním příkazem), 379 (platba složenkou)

https://www.vzp.cz/platci/cisla-uctu

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.