Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 28. Daň z příjmu

Daň z příjmu

Vyplňte daňové přiznání z příjmů fyzických osob za rok 2017. Podnikání Petr Truhlík zahájil 1.11.2017. Příjmy z podnikání jsou uvedeny v peněžním deníku. Deset měsíců předtím byl zaměstnaný. Pobíral příjmy ze závislé činnosti. Žije ve společné domácnosti s manželkou. Má 2 děti a jedno z nich je držitelem průkazu ZTP/P. Další údaje:

§6 ZDP Úhrn hrubých mezd za 10 měsíců

Úhrn sociálního a zdravotního pojištění

Úhrn zaplacených záloh na daň z příjmu

350 000 CZK

119 000 CZK

1 970 CZK

§9 ZDP Příjmy z pronájmu rekreačního domu 150 000 CZK
Výdaje uplatněné procentem (30 %) 45 000 CZK
§8 ZDP Úroky z vkladů zaplacené bankou 1 000 CZK
§15 ZDP Úroky z úvěru na výstavbu rodinného domu 30 000 CZK
§15 ZDP Příspěvky odborům 3 000 CZK
§15 ZDP Kurz se zkouškou na práci s 3D tiskárnou 10 000 CZK
§35 ZDP Daňové zvýhodnění na děti bez ZTP 13 404 CZK
Daňové zvýhodnění na děti s ZTP 38 808 CZK
§35 ZDP Na poplatníka 24 840 CZK

Jako první je vhodné rozhodnout, zda je výhodnější uplatnit paušální anebo skutečné výdaje. Pro rok 2017 platí přechodné období, kdy je ještě možné uplatnit zvýšené paušály (pro řemeslníky to činí 1 600 000 CZK) anebo snížené (pro řemeslníky to činí 800 000), ale s možností si uplatnit slevu na dani (případně i daňový bonus) za děti a manžela/ku.

http://www.jakpodnikat.cz/pausalni-vydaje-procentem.php

Existuje i možnost stanovení daně paušální částkou (neplést s výdaji stanovenými paušální částkou). O to je třeba žádat v předstihu. Generální finanční ředitelství proto upozorňuje poplatníky, že žádosti o stanovení daně paušální částkou pro zdaňovací období roku 2017 je možno podávat nejpozději do 31. 5. 2017. Tuto možnost dále již nebudu rozebírat.

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/podnikatel-osvc

V globálním nastavení (GN/Daně/Daň z příjmu) si zvolíme možnost, zda chceme uplatnit výdajový paušál či ne.

V menu Účetnictví/Daň z příjmu si vygenerujeme podklady pro vyplnění daně z příjmu a pomůže nám rozhodnout, zda je výhodnější paušál podle nových či starých pravidel anebo je lepší uplatnit skutečné výdaje.

Údaje ze zadání spočítáme pro 2 měsíční podnikání.

Popis Výpočet Částka
Dílčí základ daně podle §6 350 000 + 119 000 469 000,00
Dílčí základ daně podle §7 83 241,00
Dílčí základ daně podle §8 1 000,00
Dílčí základ daně podle §9 150 000 – 45 000 105 000,00
Celkový základ daně 658 241,00
Odečitatelné položky 30 000 + 3 000 + 10 000 43 000,00
Slevy na dani 38 808 + 13 404 + 24 840 77 052,00

 

Zadáme hodnoty z tabulky. Ty se uloží i pro další operace. V případě skutečných výdajů daň po slevách činí 15 858,00 CZK.

Vytištěné podklady pro vyplnění daňového přiznání vypadají takto:

V případě paušálních výdajů podle nových pravidel daň po slevách činí 12 498,00 CZK.

Kdybychom však uplatňovali výdaje paušálem podle starých pravidel bez slev na dani, tak by byli výhodnější skutečné výdaje.

https://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/Danova_evidence/Dan_z_prijmu/

V podkladech pro daňové přiznání počítané výdajovým paušálem se do příjmů a výdajů nepočítá s příjmy podle §5 a §23. V pokynech D-22 se však uvádí: „Příjmem podle zákona je i daň z přidané hodnoty, kterou plátce daně z přidané hodnoty uplatní jako nárok na odpočet daně při změně režimu podle § 79 odst. 1 až 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v souvislosti s registrací plátce.“ Proto budeme dále uvažovat s příjmy 329 200 CZK namísto 325 000 CZK a tím se zvednou i výdaje počítané paušálem na 263 360 CZK. A dílčí daňový základ bude 65 840 CZK namísto 65 000 CZK. Tuto interpretaci bude lepší ještě dále ověřit.

www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-22.pdf

V daňovém přiznání budeme používat pro výpočet výdajů paušální výdaje podle nových pravidel.

Nyní vyplníme daňové přiznání. Databázi aktuálních tiskopisů najdeme na:

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01

Vybereme přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 – interaktivní. Tiskopis číslo 25 5405. A pro pokyny tiskopis 25 5405/1. Tiskopis pro rok 2017 není k dispozici. U dále uváděných údajů může dojít ke změnám. Pravděpodobně bude v příloze 1 možnost zaškrtnout nový či starý způsob.

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.