Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 08. Nákup materiálu – ze Slovenska za EUR

Nákup 500 kg kovového materiálu v ceně 4 EUR/kg (CZK/EUR 24,50) ze Slovenska dne 2.12.2017. V CZK je přepočtená cena 49 000 CZK. V EUR je to částka 2 000 EUR. Další údaje: IČ: 22222222, Kov abc s.r.o., Kovová 1, 911 01, Trenčín, BÚ: 222 222 222/0100, doklad 021220171, plátce DPH. Odlišnosti při obchodování mimo tuzemsko se …

Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 06. Stálé platby – dlouhodobý pronájem

Smlouva na pronájem dílny byla podepsaná do konce roku 2018. Platba bude fakturovaná měsíčně 10. dne téhož měsíce se splatností 14 dnů v částce 10 000 CZK. Číslo smlouvy 1. Faktura přijatá (FP) za pronájem dílny za listopad za 10 000 CZK dne 10.11. Další údaje: IČ: 11111111, Pronajímatel abc s.r.o., Pronajímací 1, 18000, BÚ: 111 111 111/0100, …

Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 07. Změna z neplátce na plátce DPH

Přechod z režimu neplátce na plátce DPH. Zápočet DPH na vstupu za prkna z PF0001/2017 v hodnotě 24 200 CZK. V Nastavení zaškrtneme pole „Plátce DPH.“ To nám při uložení zobrazí okno s aktualizací nastavení. Tam zvolíme nové nastavení platné od 1.12.2017. V nastavení se objeví ve výběrovém seznamu datum, do kterého je nové nastavení platné. Je zde …

Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 05. Nákup materiálu – jako neplátce DPH

Nákup dřeva (Prkna omítaná – středové) ještě jako neplátce DPH. Nakoupíme 4 m3 za 23 716 CZK a za dopravu zaplatíme 484 CZK dne 10.11. Dohromady je to 20 000 CZK. Doklad má číslo 1077. Dřevo nakoupíme od skutečné firmy s IČ 49857819. Nejprve přidáme firmu mezi obchodní partnery. Stačí zadat IČ a aktualizovat z internetu. …

Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 04. Výdaje spojené se zahájením činnosti

Poplatek za vydání živnostenského oprávnění 1 000 CZK a konzultační služby související se zahájením živnosti od Účto ABC s.r.o. (neplátce DPH) za 8 000 CZK. Před vznikem společnosti (tzn. zápisem společnosti do obchodního rejstříku) může docházet k výdajům, které se vznikem společnosti přímo souvisí (např. poradenské služby, poplatky, odměna notáře apod.). K 1. 1. 2016 …

Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 03. Otevření účetních knih

Otevření účetních knih, zaúčtování počátečních zůstatků: zřizovací výdaje 9 000 CZK (živnostenské oprávnění a konzultační služby) bankovní účet (BÚ) 150 000 CZK, devizový účet (DÚ) 2000€ za 25€/CZK a pokladna 50 000 CZK.  Základní kapitál je tedy 259 000 CZK. Počáteční rozvaha má podobu: Aktiva Pasiva Zřizovací výdaje 9 000 Základní kapitál 259 000 Bankovní účet …

Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 02. Nastavení

Založíme společnost podle průvodce (potřebné údaje najdeme v prvním díle): https://www.flexibee.eu/podpora/zacit-flexibee/ Při prvotním přihlašování do softwaru ABRA FlexiBee klikněte na tlačítko Založit novou firmu (pokud se již v softwaru nacházíte, přistupte do menu Firma – Výběr firmy a na vyzvání se odhlaste ze softwaru). Otevře se Průvodce nastavením firmy, který vám umožní zaevidovat všechny potřebné položky pro plnohodnotnou …

Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 01. Zadání

Komplexní příklad demonstruje postup vedení podvojného účetnictví pro podnikatele. Máme truhlářskou dílnu. Činnost zahájil 1.11.2017 a od 1.12.2017 je měsíčním plátce DPH. Struktura příkladu obsahuje zadání hospodářských operací a jejich řešení do příslušných složek v účetnictví pro podnikatele podle prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetnictví povedeme v účetním programu Flexibee Business …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 28. Daň z příjmu

Daň z příjmu Vyplňte daňové přiznání z příjmů fyzických osob za rok 2017. Podnikání Petr Truhlík zahájil 1.11.2017. Příjmy z podnikání jsou uvedeny v peněžním deníku. Deset měsíců předtím byl zaměstnaný. Pobíral příjmy ze závislé činnosti. Žije ve společné domácnosti s manželkou. Má 2 děti a jedno z nich je držitelem průkazu ZTP/P. Další údaje: §6 ZDP Úhrn hrubých mezd za …

Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 27. Přiznání k DPH

Přiznání k DPH Vyplňte daňové přiznání k DPH za prosinec 2017. Daň z přidané hodnoty POHODA spočítá automaticky na základě údajů, které jsou uvedeny v prvotních daňových dokladech vystavených v agendách Pokladna, Banka (pouze DE), Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Ostatní závazky a Interní doklady, jejichž datum uskutečnění zdanitelného plnění spadá do zvoleného období a které …