Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 07. Změna z neplátce na plátce DPH

Přechod z režimu neplátce na plátce DPH. Zápočet DPH na vstupu za prkna z PF0001/2017 v hodnotě 24 200 CZK.

V Nastavení zaškrtneme pole „Plátce DPH.“

To nám při uložení zobrazí okno s aktualizací nastavení. Tam zvolíme nové nastavení platné od 1.12.2017.

V nastavení se objeví ve výběrovém seznamu datum, do kterého je nové nastavení platné. Je zde možné se vrátit i k minulým nastavením.

Provedeme inventuru obchodního majetku ke dni registrace. Na skladě máme prkna za 24 200 CZK. DPH na vstupu u nich činí 4 200 CZK.

Poté, co se Truhlík s.r.o. stane plátce DPH lze využít ustanovení § 79 ZDPH, kde je definováno, že osoba povinná k dani má nárok na odpočet DPH u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud je toto plnění ke dni registrace součástí obchodního majetku. Nárok na odpočet daně dle § 72 až § 78d ZDPH lze však uplatnit pouze za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem DPH. První daňové přiznání za prosinec podává do 25.01.2018 a pouze v tomto řádném přiznání lze uplatnit nárok na odpočet zdanitelných plnění nakoupených před datem registrace. Nárok na odpočet DPH při registraci se uvede do ř. 45 přiznání k DPH. Do ř. 45 na přiznání DPH pro rok 2017 zadáme kladnou hodnotu 4 200.

Odborná rada, jak to zaúčtovat zní takto: „Zaúčtování přijatého zdanitelného plnění po uplatnění nároku na odpočet při registraci se provede tak, že se částka DPH, který je ke dni registrace na skladě, zaúčtujeme na účet 343001/112001, čímž se sníží hodnota zásob. Posléze při spotřebě tohoto materiálu dojde ke snížení daňových i účetních nákladů. Účetní operaci můžeme popsat. Odpočet DPH před registrací podle § 79/1 ZDPH.“

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/odpocet-dph-12-mesicu-zpetne-od-registrace/

Protože ve Flexibee mi nešlo snížit hodnotu zásob zaúčtováním  na účty 343001/112001, tak aby se pak tato snížená hodnota projevila v ocenění spotřeby prken. Účtival jsem na 343001/111001, tedy na pořízení materiálu.

Protože se mi nepovedlo jiné řešení, jak snížit cenu ocenění na skladě, než změnou vedlejších nákladů na faktuře.

Z plus 484 jsem změnil vedlejší náklady na -3716. Rozdíl 4 200.

Nakonec i na skladové kartě došlo ke znížení ocenění zásob.

Uživatelskou vazbou jsem původní příchozí fakturu propojil s výše uvedeným interním dokladem. A pro jistotu i do komentářů.

V Ceníku mi chybí přidělení analytického účtu jednotlivým zásobám. Sice můžu jednotlivým zásobám přidělit analytický účet, ale nedotkne se to ocenění zásob v aplikaci a ten se přenáší pak do ocenění spotřeby při výrobě.

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.