Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 03. Otevření účetních knih

Otevření účetních knih, zaúčtování počátečních zůstatků: zřizovací výdaje 9 000 CZK (živnostenské oprávnění a konzultační služby) bankovní účet (BÚ) 150 000 CZK, devizový účet (DÚ) 2000€ za 25€/CZK a pokladna 50 000 CZK.  Základní kapitál je tedy 259 000 CZK.

Počáteční rozvaha má podobu:

Aktiva Pasiva
Zřizovací výdaje 9 000 Základní kapitál 259 000
Bankovní účet 150 000
Devizový účet 50 000
Pokladna 50 000

Základní kapitál zaúčtujeme přes Účetnictví/Počáteční stavy účtů/Nový.

Zřizovací výdaje zaúčtujeme přes interní doklad na účet náklady příštích období v hodnotě 9 000 CZK (381 001/701 000).

Počáteční stavy účtů a pokladny nastavíme přes příjmové doklady. Počáteční stav na BÚ 150 000 CZK (221 001/701 000).

Počáteční stav na DÚ 2 000 EUR (221 002/701 000).

Počáteční stav pokladny 50 000 CZK (211 001/701 000).

Pro náležitosti k založení s.r.o. existuje spousta článků s různou kvalitou a aktuálností pro příklad následujte zde:

https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/chci-zacit-podnikat/zalozeni-spolecnosti-s-rucenim-omezenym/

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.