Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 04. Výdaje spojené se zahájením činnosti

Poplatek za vydání živnostenského oprávnění 1 000 CZK a konzultační služby související se zahájením živnosti od Účto ABC s.r.o. (neplátce DPH) za 8 000 CZK.

Před vznikem společnosti (tzn. zápisem společnosti do obchodního rejstříku) může docházet k výdajům, které se vznikem společnosti přímo souvisí (např. poradenské služby, poplatky, odměna notáře apod.). K 1. 1. 2016 vešla v platnost novela zákona o účetnictví, která oblast zřizovacích výdajů zásadním způsobem upravuje. Výdaje na založení společnosti se již nepovažují za dlouhodobý nehmotný majetek, ani když přesáhnou 60 tis. Kč. To znamená, že u nových obchodních společností zapsaných do obchodního rejstříku od 1. 1. 2016 budou veškeré výdaje související s jejich založením účtovány do daňově uznatelných nákladů nezávisle na jejich výši. Nejčastěji jsou požívány účty 518 – odměna advokáta, notářské služby, apod. a 538 – pro kolky a správní poplatky.

https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-zrizovacich-vydaju-po-novele-zakona-o-ucetnictvi-platne-od-1-1-2016&idc=261

Je sice pravdou, že živnostenské oprávnění není pro založení a vznik SRO nezbytné (a předmětem činnosti SRO může být v praxi rozšířený, a živnostenské ani jiné oprávnění nevyžadující, „pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor“ anebo jiná nepodnikatelská aktivita), a nelze jej tedy zařadit mezi nutné náklady pro založení SRO, pro náš případ nutný bude.

https://www.epravo.cz/top/clanky/kolik-stoji-zalozit-spolecnost-s-rucenim-omezenym-104072.html

Poplatek za vydání živnostenského oprávnění

Původní doklad

Vytvoříme si nový interní doklad. Ve Flexibee musíme nejdříve vložit do účtového rozvrhu ze standartní účtové osnovy syntetický účet 538 – Ostatní daně a poplatky.

Vyplníme zbytek interního dokladu. Zaúčtujeme 1 000 CZK na 538000/381001.

A do přílohy vložíme původní doklad.

Poplatek za konzultační služby

Původní doklad

Pro výdaje za konzultační služby je postup obdobný jen částka je 8 000 CZK, účty jsou 518001/381001 a popis je „Poplatek za vydání konzultační služby – zřizovací náklady“.

https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-zrizovacich-vydaju-po-novele-zakona-o-ucetnictvi-platne-od-1-1-2016&idc=261

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.