Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 08. Nákup materiálu – ze Slovenska za EUR

Nákup 500 kg kovového materiálu v ceně 4 EUR/kg (CZK/EUR 24,50) ze Slovenska dne 2.12.2017. V CZK je přepočtená cena 49 000 CZK. V EUR je to částka 2 000 EUR. Další údaje:

IČ: 22222222, Kov abc s.r.o., Kovová 1, 911 01, Trenčín, BÚ: 222 222 222/0100, doklad 021220171, plátce DPH.

Odlišnosti při obchodování mimo tuzemsko se promítají především do oblasti DPH. Při pořízení zboží z EU s místem plnění v tuzemsku podle § 11 ZDP od osoby povinné k dani vzniká tuzemskému plátci povinnost přiznat daň a zároveň má možnost uplatnit nárok na odpočet.

Vytvoříme přijatou fakturu (Nákup/Přijaté faktury/Nový). Vyplníme údaje ze zadání. Variabilní číslo se přepíše bez počáteční nuly. Později při hromadné platbě zjistíme, zda se faktura správně napáruje na úhradu. Řádek DPH necháme na 000P – Doklad bez vlivu na DPH. DPH se účtuje odděleně. Jedná se o případ pořízení zboží z EU. Vyměření a odpočet pořešíme níže na interní doklady. Zaúčtujeme na účty 321001/111001.

Budeme platit z devizového účtu.

Nyní přidáme položku faktury a v ní kód do ceníku (F2).

V ceníku vyplníme měrnou jednotku kg, skladové zboží a nakonec i dodavatele s cenou, což není nutné hned.

V položce doplníme už jen množství 500 kg. Zbytek se dopočítá.

Faktura vypadá takto.

Automaticky se vytvořila příjemka.

Do interního dokladu zapíšeme Vyměření DPH. Zařadíme na řádky DPH 03-04. V kontrolním hlášení patří do A.2. Zaúčtujeme 395000/343001. Částka DPH činí 21 % ze 2000 EUR.

A vytvoříme vazbu na fakturu.

Odpočet DPH provedeme podobně jako výměr DPH. Zařadíme na řádky DPH 43-44. Zaúčtujeme přesně naopak než výměr DPH 343001/395000. Částka DPH činí 21 % ze 2000 EUR. Taky přidáme vazbu na PF0004/2017.

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/samovymereni-dph-v-nbsp;programu-pohoda/

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.