Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 02. Nastavení

Založíme společnost podle průvodce (potřebné údaje najdeme v prvním díle):

https://www.flexibee.eu/podpora/zacit-flexibee/

Při prvotním přihlašování do softwaru ABRA FlexiBee klikněte na tlačítko Založit novou firmu (pokud se již v softwaru nacházíte, přistupte do menu Firma – Výběr firmy a na vyzvání se odhlaste ze softwaru). Otevře se Průvodce nastavením firmy, který vám umožní zaevidovat všechny potřebné položky pro plnohodnotnou práci se softwarem ABRA FlexiBee. Další možností, jak vyplnit položky v softwaru, je přímo přes moduly a formuláře v něm. (Průvodce, str. 5)

Nyní potřebuje zjistit místně příslušný úřad. Ten zjistíme pomocí PSČ (180 00) na stránkách finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 8

Trojská 13a

180 00 Praha 8

Tel.: 266 013 111

Email:

Spadá pod: Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Číslo účtu: 77628031/0710

Předčíslí pro placení daní z příjmů PO: 7704

Zápis v obchodním rejstříku: Truhlík s r.o., se sídlem Praha 8, Na Truhlářce 1485/39, 180 00, IČ 12345678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, spisová značka C 12345.

Typy činností nalezneme na stránkách ČSÚ. Nejlépe odpovídá kód 31010 pro činnost výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů.

V legislativě zaškrtneme, že nejsme plátci DPH (pro listopad), jsme právnická osoba a převažující činnost kódem NACE je 31010.

Modul zboží nastavíme takto.

Bankovní účty:

mKonto – bankovní účet (BÚ) 670100-2207673017/6210

mKonto – devizový účet (DÚ) 670100-2207673033/6210

mKonto – úvěrový účet (ÚÚ) 670100-2207673025/6210

Pokud si chcete vygenerovat vlastní validní čísla bankovních účtů můžete zde: http://k3a.me/mod11.php

Nastavení dokladové řady pro příjem na bankovní účet (BÚ). První doklad bude mít označení BUPRI00000001/2017.

Další formáty pro dokladové řady:

Výdej z bankovního účtu (BÚ) BUVYD00000001/2017,

Příjem na devizový účet (DÚ) DUPRI00000001/2017,

Výdej z devizového účtu (DÚ) DUVYD00000001/2017,

Příjem na úvěrový účet (ÚÚ) UUPRI00000001/2017,

Výdej z úvěrového účtu (ÚÚ) UUVYD00000001/2017.

Nastavení bankovního účtu. Nastavíme ho jako primární s dokladovými řadami BUPRI a BUVYD a v CZK.

Analytický účet 221001.

Podobně nastavíme i ÚÚ a DÚ. Jen nebudou primární a devizový bude v EUR. Ještě předtím si vytvoříme analytické účty pro DÚ 221002 a ÚÚ 221003. Vytvoříme je kliknutím na ikonku lupy v sekci účtování.

Průvodce dále pokračuje, ale vše již necháme defaultně. Nastavovat by se dalo dále, ale to necháme na později, až to budeme potřebovat. Průvodce najdeme v menu firma/Průvodce nastavení firmy.

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.