Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 06. Stálé platby – dlouhodobý pronájem

Smlouva na pronájem dílny byla podepsaná do konce roku 2018. Platba bude fakturovaná měsíčně 10. dne téhož měsíce se splatností 14 dnů v částce 10 000 CZK. Číslo smlouvy 1. Faktura přijatá (FP) za pronájem dílny za listopad za 10 000 CZK dne 10.11. Další údaje:

IČ: 11111111, Pronajímatel abc s.r.o., Pronajímací 1, 18000, BÚ: 111 111 111/0100, (pro variantu b doklady 1078 a 1079.)

Nejprve vytvoříme dodavatele.

A teď existuje více řešení a) Jen přijímat faktury a b) Generovat faktury

a) Jen přijímat faktury

V přídě, že NEMÁTE aktivní balíček „Smlouvy, pravidelná fakturace a automatická fakturace“ anebo nepotřebujete dlouhodobé smlouvy řídit přes smlouvy.

Faktura se vytvoří jako v předchozím článku. Předpis zaúčtování můžeme použít přednastavený na „Nákup ostatních služeb.“ Na částku 10 000 CZK nemusíme použít položku v dolní části, ale rovnou do sekce „Kč (Zkratka Ctrl+4)“ a bez DPH. Dlouhodobý nájem je osvobozený od DPH a viz níže.

Tam je již přednastavený účet 518001/321001.

A fakturu 1079 snadno vytvoříme pomocí kopie faktury 1078. Klikneme na ikonu kopie (obrázek dvou zelených dokumentů), změníme datum přijato a číslo došlé faktury.

b) Generovat faktury

V přídě, že MÁTE aktivní balíček „Smlouvy, pravidelná fakturace a automatická fakturace“ (nepodařilo se dokončit, vysvětlení na konci)

Odběratelské a dodavatelské smlouvy slouží k automatické fakturaci v pravidelných, popř. i nepravidelných intervalech na základě využívání nebo poskytování služeb.

U dodavatelských smluv jste odběrateli vy a se svými dodavateli máte smlouvu na službu (zboží), za kterou platíte určitou finanční částku. Na tomto základě vám dodavatelé posílají faktury (z vašeho pohledu se jedná o přijaté faktury), nebo vám systém FlexiBee generuje faktury sám (např. když pravidelně každý měsíc platíte částku 1000 Kč za nějakou službu).

https://www.flexibee.eu/podpora/dokumentace/napoveda/jak_zacit_se_smlouvami/

V menu Obchodní partneři – dodavatelské smlouvy si můžeme vytvořit typ smluv (nastavení s typu smluv se u smlouvy dá ignorovat, ale vychází se z ní).

Hlavička smlouvy – Název: „Smlouva o pronájmu“

Standartní položka smlouvy.

A části Standartní položky smlouvy – Upřesnění volíme zaúčtování „Nákup ostatních služeb“, kde účet MD (má dáti) je 518001.

V dodavatelské smlouvě – Nastavení generace si určíme jak často se má faktura generovat. Je to poněkud matoucí, tak radši s vysvětlením z nápovědy:

Frekvence fakturace (měsíců) – frekvence, s jakou se mají generovat faktury v měsících; hodnota „0“ znamená, že položka bude fakturována jen 1x (např. instalační poplatek), hodnota „1“ každý měsíc, hodnota „2“ každé 2 měsíce

Výsledná dodavatelská smlouva.

https://www.flexibee.eu/podpora/dokumentace/napoveda/dodavatelske_smlouvy/

Zadáte vygenerovat faktury ze smluv.

Mě se však objevila chyba, „111 – Pole ‚Interní číslo‘ musí být vyplněno.“ Na řešení jsem nepřišel.

Nájemné a DPH

Nájemné je osvobozené od DPH s výjimkami uvedenými dále přímo z citace zákona:

(1) Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou

a) krátkodobého nájmu nemovité věci,

b) nájmu prostor a míst k parkování vozidel,

c) nájmu bezpečnostních schránek,

d) nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.

(2) Krátkodobým nájmem nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí nájem pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, popřípadě spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.

(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#p56a

Zákon o DPH říká, že nájem je od DPH osvobozen. Pokud je však pronajímatel i nájemce plátce, mohou se dohodnout, že nájemné bude účtování s DPH. A kdy má toto smysl? Pokud by pronajímatel jako plátce DPH příjem z nájmu účtoval bez DPH, musel by ve svém účetnictví poměrově krátit DPH na vstupu. Zkrátka by mu to vytvářelo zbytečnou administrativu, která ho bude stát čas i peníze. Proto je pro něj jednodušší účtovat nájem s DPH. Nájemce je totiž také plátcem a z DPH uplatní odpočet.

http://www.secteno.cz/dph-a-najem-jak-a-kdy-uctovat-najemne-s-dph-a-kdy-bez-dph-2/

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.