Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 16. Fakturace na desktopu – nabídka, objednávka, faktura, výdejka

Provést kompletní fakturaci se společností Účto abc s.r.o. na 1 stůl flexibilní. Vydáme nabídku přijmeme objednávku a zašleme vydanou fakturu za cenu 15 000 CZK bez DPH dne 15.12.2017. K zaplacení proběhne později a částečně formou společného zápisu.

Postupujeme do agendy vydané nabídky v menu Prodej. Položku flexibilní stůl zadáme zkratkou v sekci položky nabídky zkratkou Sflex.

Vytvoření přijaté objednávky z vydané nabídky (nebo pravým tlačítkem na doklad).

Přijatá objednávka.

C:\Users\swosh\Downloads\přijatá objednávka.jpg

Faktury se vytváří podle typu (vzoru) faktury a navazující skladové pohyby se mohou vytvářet automaticky. V továrním nastavení je standartní typ faktury účtován pro zboží. V tomto příkladu prodáváme výrobky, proto nejdříve vytvoříme typy (vzory) skladových dokladů a typy vydaných faktur.

Fakturu lze Přes menu Zboží/Další se dostaneme k typům skladových dokladů. Vytvoříme nový typ. Pojmenujeme VÝDEJKA VÝROBKŮ: Výdej výrobků.

Nastavíme nový typ vydaných faktur také v menu Zboží. Nazveme „FAKTURA VÝROBKY: Faktura na výrobky – daňový doklad“ a vytvoříme ze standartní faktury. Ponecháme automatické generování skladových dokladů, ale změníme typ výdejky na „VÝDEJKA VÝROBKŮ: Výdej výrobků.“

V části účtování změníme předpis na Tržby za prodej výrobků (vytvořený v minulém díle).

Předpis zaúčtování TRŽBA VÝROBKY: Tržba za prodej výrobků by měl hotový z předešlého příkladu.

Vytvoříme fakturu z přijaté objednávky, je tam jedna, pravým tlačítkem klikneme a vybereme Vytvořit vydanou fakturu. Nastavíme Typ faktury na „FAKTURA VÝROBKY: Faktura na výrobky – daňový doklad“ a odběratele zvolíme Zákazníka abc s.r.o. (Pokud se objeví hláška „žádné položky nebyly vybrány,“ ale v přijaté objednávce je. Smažte položku a vytvořte znova.)

Kontrola zaúčtování položky.

K výdejce vydané faktuře se můžeme dostat přes Vazby v horní části dokladu.

Zkontrolujeme zaúčtování položky ve výdejce. Křížení v umístění čísel účtů může být matoucí, i když jen opticky. Vše je správně.

Možný zdroj chyb

Pozor na správné zařazení do Ceníku. Původně jsem výrobky zařadil do „Skupiny zboží“ Zboží. Mělo to následky, které se objevili až později. Zaúčtování položek se nekopíruje automaticky z dokladu, ale je dáno účty zadanými ve Skupině zboží. A ve webové aplikaci není přístup k účtům na úrovni položek, jen dokladu. Potom si ani nevšimnete, že účtujete na špatné účty!

A číslo účtu u skladu je dáno výběrem skladu, ne předpisem.

Při účtování ve webové aplikaci to může být ještě zrádnější.

A zjistíte to až ze stavu účtů.

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.