Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 15. Výroba

Výroba 10x Stůl flexibilní a 5x Stůl ergonomický dne 15.12.2017. Výrobky zařadíme do skladu Sklad stolů pod účtem 123001. Materiál máme ve skladu Standartní sklad pod nedefinovaným účtem. Spotřeba materiálu na jednotlivé výrobky:

Spotřeba na jeden kus Stůl flexibilní Stůl ergonomický
spotřeba metrů prken 0,2 0,4
spotřeba kg kovu 25 50
spotřeba ks strun 0,2 2

Příprava

Na úvod připomenu nastavení modulu zboží.

Nejdříve založíme Sklad stolů (Zboží/Seznam skladů) zadáme účet 123001. Budou na něm jen výrobky.

U standartního skladu ponecháme účet prázdný. Budou na něm uloženy zásoby z více účtů, i když teď je tam jen materiál 112001.

Nastavíme typ dokladu (Zboží/Typy skladových dokladů) Výroba.

Předpis zaúčtování Výroba výrobků.

Předpis zaúčtování Výdej spotřebovaného materiálu.

V menu Zásoba/Ceník založíme nový záznam pro Stůl flexibilní (obdobně stůl ergonomický). Vytvoříme novou Skupinu zboží Stoly (byl lepší méně matoucí, kdyby se jmenoval Skupina zásob). Doporučuji si přečíst nápovědu. Dále uvádím některé její relevantní části k pochopení:

Protiúčety nastavíme na Změna stavu výrobků 583001 pro naskladnění z výroby i pro vysklanění pro prodeji. Tyto zadané protiúčty se pak objeví v položkách příjemek (z výroby) a výdejek (při spotřebě), platí to i pro položky v jiných dokumentech.

Zadáme, že se jedná o výrobek, skladové zboží v měrných jednotkách kusy.

V kusovníku popíšeme, ze kterých části se výrobek skládá, tedy vyrábí.

Protože jsem situaci schválně zkomplikoval více sklady. Musíme ještě zadat mapování skladů. postupujeme do menu Zboří/Mapování skladů. Funkčních řešení je více. Chceme vytvořit spojení ze střediska Centrála pro Materiál ze Standartního skladu do Skladu stolů. Teď můžeme spotřebovat materiál ze Standartního skladu ve Skladu stolů.

Výroba

Výroba se zadává ve Zboží/“Příjemky/Výdejky“ jako příjem.

Do formuláře přidáme položku s výrobou 10 kusů stolů flexibilních. Protože jsme v Ceníku vyplnily kusovník, automaticky se vypočítala hodnota stolu ze spotřeby. Je ovlivněno i metodou účtování o zásobách, zda průměrné náklady (v tomto příklady) či FIFO. V tomto zjednodušeném případě to vychází stejně, nakupovali jsme materiál jen jednou.

A ještě je třeba upřesnit zaúčtování (nepřepsali se účty zadané v dokladu) přímo v položce.

Pak se objeví okno k určení Typů skladových dokladů (asi pro výdejku spotřeba materiálu, pokud víte, pište do komentářů). Vyberte Výroba.

Výsledná příjemka (výrobka) pro stoly flexibilní. Ponechal jsem ve formuláři Standartní sklad, aby bylo vidět, že rozhodující pro zaúčtování jsou účty a údaje na položce, ne ve formuláři dokladu.

S příjmovou „výrobkou“ se automaticky vytvoří doklad s náklady na výrobu.

Výdajová „výrobka“ se nezaúčtovala, protože účet pro Standartní sklad není určen a musí se pak doplnit ručně. Sklad změníme na Standartní sklad a doplníme účet skladu 112001. V hypotetické situaci, kdy na virtuálním skladu máme zásoby z více účtů, je to lepší. Nedojde pak k chybnému přehlédnutému zaúčtování.

Doplníme účty v položkách výdejky.

Postup pro výrobu 5-ti ergonomických stolů je stejný. Výsledek v „Příjemky/výdejky“ vypadá takto.

A na skladových kartách takto.

Jak ve Flexibee funguje účtování přes skladové doklady

Vychází z účtu pro sklad. Příjemka je MD a výdejka na DAL. Protiúčet se určí Předpisu zaúčtování nebo ve Skupině zboží.

Předpis zaúčtování vysvětlím na převodce, protože se předpis pro příjem i výdej jmenuje stejně. Může být matoucí, že účet 119001 je na MD i DAL. Tak to ale není.

Máme-li Sklad A s analytickým účtem 112001

i sklad B s analytickým účtem 112002,

tak přesun materiálu z A do B vypadá takto:

MD D
Výdej 119001 112001 Převod materiálu ze skladu A do skladu B. Výdejka sklad A.
Příjem 112002 119001 Převod materiálu ze skladu A do skladu B. Příjemka sklad B.

(Pokud nepoužíváte analytické členění účtů pro jednotlivé sklady, nemusíte o převodkách účtovat.)

U skupin zboží to funguje podobně. Máme sklad s účtem 112001 a takto určenou skupinu zboží:

MD D
Výdej 501001 112001 Spotřeba matriálu. Výdejka.
Příjem 112002 111001 Příjem zboží na sklad. Příjemka.

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.