Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 20. Záloha na daň z příjmu

Záloha na daň z příjmu

Neplatíme zálohu z příjmu. Nemáme žádnou poslední známou daňovou povinnost.

Nemusí platit poplatník:

 • Zálohy daně z příjmů neplatíme v prvním roce, kdy s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností začínáme. Nemáme žádnou poslední známou daňovou povinnost. Viz: http://www.jakpodnikat.cz/zalohy-dan-z-prijmu.php
 • který má příjmy pouze ze závislé činnosti (pokud se nejedná o příjmy ze zahraničí) – zálohu odvádí každý měsíc jeho zaměstnavatel,
 • který má kromě příjmů ze závislé činnosti požitků i příjmy z jiných zdrojů, ale příjmy ze závislé činnosti činí 50 % a více,
 • jehož daňová povinnost za zdaňovací období byla nižší než 30 000 Kč,
 • z nahodilých příjmů podle § 10 ZDP,
 • zůstavitel ode dne jeho smrti.

Musí platit poplatník:

 • jehož poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti; první záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období – pololetní zálohy,
 • jehož poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti; první záloha je splatná do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha je splatná do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období – čtvrtletní zálohy.

V roce 2017 jsou zálohy na daň a daň z příjmů fyzických osob splatné:

 • do středy 15. března 2017 (první čtvrtletní záloha),
 • do pondělí 3. dubna 2017 (platba daně),
 • do čtvrtka 15. června 2017 (druhá čtvrtletní nebo první pololetní záloha),
 • do pondělí 3. července 2017 (platba daně),
 • do pátku 15. září 2017 (třetí čtvrtletní záloha),
 • do pátku 15. prosince 2017 (čtvrtá čtvrtletní nebo druhá pololetní záloha)

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.