Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 17. Provozní úvěr

Provozní úvěr

Provozní úvěr od Mbank 100 000 CZK dne 20.12.2017 na úvěrový účet (ÚÚ). Další údaje:

IČ: 27943445, VS: 201220171, doklad: 201220171, splatný za 1 rok na úrok 10 %.

Protože nemáme téměř žádnou hotovost, vezmeme si úvěr.

Postupujeme podle návodu, jak evidovat v daňové evidenci bankovní úvěr, který byl připsán na běžný účet.

https://www.stormware.cz/podpora/faq/pohoda/117/Jak-evidovat-v-danove-evidenci-bankovni-uver-ktery-byl-pripsan-na-bezny-ucet/?id=1551

Na základě úvěrové smlouvy lze příjem finančních prostředků přímo zaznamenat v agendě Účetnictví/Banka na příslušný bankovní účet, kde zadáte nový příjmový doklad na částku úvěru a zvolíte nedaňovou předkontaci „fPNúvr – Úvěr“ a členění DPH „UN – Nezahrnovat do přiznání DPH“.

Z běžného účtu následně provádíte likvidaci veškerých závazků běžným způsobem.

Na předpis splátek úvěru je nutné vytvořit v agendě Fakturace/Ostatní závazky jednotlivé splátky s nedaňovou předkontací „gVNsú – Splátka úvěrů (bez úroků)“ a členěním DPH „PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“. Na platbu úroků z úvěru je možné vytvořit další závazek v agendě Fakturace/Ostatní závazky např. s příslušnou daňovou předkontací „9Vrost – Ostatní režijní výdaj“ nebo „7Vost – Ostatní výdaj“, resp. nedaňovou předkontací (jelikož od roku 2008 dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 25 odst. 1 písm. w) nejsou vždy veškeré úroky z úvěru daňové). Při tvorbě závazků na splátky úvěrů a úroků lze využít povel Stálé platby… z nabídky Záznam v agendě Fakturace/Ostatní závazky.

Poté se v agendě Účetnictví/Banka bude provádět úhrada jednotlivých splátek přímo z běžného účtu s vazbou na vytvořené závazky v agendě Fakturace/Ostatní závazky.

Příjem úvěru na ÚÚ. Použijeme předkontaci fPNúvr.

Závazek si zapíšeme do agendy ostatní závazky na hodnotu 110 000 CZK z toho 10 000 CZK připadá na úroky. Splatnost bude dne 20.12.2018.

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.