Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 11. Nákup majetku na úvěr – pila

Nákup truhlářské pily na fakturu. Nakoupená byla 5.12.2017 v pořizovací ceně 50 000 CZK bez DPH.  Ihned je zařazena do užívání. Způsob odpisu rovnoměrný. Uplatnění v podnikání 100 %. Odpisová skupina 2.  Další údaje:

IČ: 44444444, Pila abc s.r.o., Pilová 1, 180 00, Praha 8, BÚ: 444 444 444/4444, doklad 051220171

Fakturu si necháme proplatit od banky ve stejný den 5.12.2017. Další údaje:

IČ: 27943445, mBank S.A, doklad 051220172

měsíční splátka: 5500 Kč

úroková sazba: 16,38 %

délka úvěru: 12 měsíců

výše úvěru: 60500 Kč

 

Předpis splátek úvěru

rokměsícpočáteční hodnotaúrokúmorkonečná hodnota
1160500826467455826
1255826762473851087
1351087697480346285
1446285632486841416
1541416565493536481
1636481498500231479
1731479430507026409
1826409360514021269
1921269290521016060
11016060219528110779
1111077914753535426
11254267454260

Případ se popisuje jako evidence v DE bankovního úvěru, který není připsán na běžný účet. Jedná se o složitější postup. Proto raději následujeme nápovědu.

Závazky se evidují standardním způsobem v agendě Fakturace/Přijaté faktury, resp. Ostatní závazky.  Na základě předložení závazků banka provede úhradu z poskytnutého úvěrového rámce finančních prostředků. Poté je nutné provést likvidaci závazků v agendě Účetnictví/Interní doklady a následně zvolit správnou daňovou předkontaci dle charakteru závazku (např. „2Zvýdaj – Výdaje snižující základ daně“) resp. nedaňovou předkontaci (např. „7ZNvýdaj – Nedaňový výdaj“).

Na předpis splátek úvěru je nutné vytvořit v agendě Fakturace/Ostatní závazky jednotlivé splátky s nedaňovou předkontací „gVNsú – Splátka úvěrů (bez úroků)“ a členěním DPH „PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“. Na platbu úroků z úvěru je možné vytvořit další závazek v agendě Fakturace/Ostatní závazky např. s příslušnou daňovou předkontací „9Vrost – Ostatní režijní výdaj“ nebo „7Vost – Ostatní výdaj“, resp. nedaňovou předkontací (jelikož od roku 2008 dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § 25 odst. 1 písm. w) nejsou vždy veškeré úroky z úvěru daňové). Při tvorbě závazků na splátky úvěrů a úroků lze využít povel Stálé platby… z nabídky Záznam v agendě Fakturace/Ostatní závazky.

Poté se v agendě Účetnictví/Banka bude provádět úhrada jednotlivých splátek přímo z běžného účtu s vazbou na vytvořené závazky v agendě Fakturace/Ostatní závazky.

https://www.stormware.cz/podpora/faq/pohoda/117/Jak-evidovat-v-danove-evidenci-bankovni-uver-ktery-neni-pripsan-na-bezny-ucet/?id=1552

 

Přijatá faktura společnosti Pila abc s.r.o.

Pila patří do 2. odpisové skupiny. Její funkce nejlépe odpovídá popisu „kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje.“

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586#f5113494

Zařazení pily do agendy dlouhodobý majetek a výše daňových odpisů. Za rok 2017 to je 5 500 CZK.

V agendě Interní doklady zadáme likvidace výběrem. Vybereme přijatou fakturu (závazky) na pilu (051220171).

Úhrada PF bankou si zaznamenáme v interním dokladu.

  1. splátka úvěru za pilu. Jediná se zaplatí v roce 2017. Úmor je nedaňový výdaj, úrok je daňový. Dalších 11 splátek následuje podle předpisu splátek úvěru ze zadání. Mění se poměr úmoru a úroku.

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.