Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 16. Fakturace v mPohoda

Fakturace v mPohoda

Provést fakturaci přes webovou aplikaci mPohoda se společností Zákazník abc s.r.o. na 9x Stůl flexibilní za 15 000 CZK bez DPH a 5x Stůl ergonomický 35 000 CZK bez DPH dne 17.12.2017. K vyskladnění (výdejka) dojde 16.12.2017. K zaplacení proběhne později. Další údaje:

IČ: 66666666, Zákaznická 1, 180 00, Praha 8,

Vydané faktury můžeme vydávat přes web z aplikace mPohoda. Pro komunikaci s aplikací mPOHODA zatrhněte v programu POHODA v agendě Globální nastavení/mPOHODA volbu Zapnout komunikaci s mPOHODA. Doplňte přihlašovací jméno (e-mail) a heslo, pod kterými jste se registrovali na webovém rozhraní aplikace mPOHODA. Pro kontrolu, zda jste údaje zadali správně, zvolte tlačítko Test připojení. Pokud v mPohoda není firma se stejným IČO, tak se automaticky založí.

C:\Users\swosh\Disk Google\0moje projekty\clanky na blog\2017 08 11 DE-Pohoda\Zadani\72 GN mPohoda.jpg

Průvodce nám radí synchronizovat desktopovou aplikaci s mobilní.

C:\Users\swosh\Disk Google\0moje projekty\clanky na blog\2017 08 11 DE-Pohoda\Zadani\73 průvodce vytvoření účtu mPohoda.jpg

Synchronizace (import z mPohoda, export do mPohoda) se provádí z těchto agend

• Import adresáře,

• Import číselných řad,

• Import faktur a zálohových faktur,

• Import pokladních dokladů,

• Import prodejek,

• Export prodejních cen,

• Export pokladen,

• Export bankovních účtů ,

• Export adresáře,

• Export zásob,

• Export úhrad faktur,

• Export úhrad zálohových faktur

a je třeba v jednotlivých agendách synchronizaci zadat jednotlivě. Nedá se zadat povel synchronizovat všechny agendy. V jednotlivých agendách se však dají údaje hromadně označit k synchronizaci. Vybrané údaje (např. adresy) můžete označit i hromadně pomocí povelu Záznam/Editace/Upravit vše… V zobrazeném dialogovém okně Hromadná úprava záznamů vyberete v poli agendy typ mPohoda a v poli Hodnota zvolíte Ano. Data jsou zatím jen označena k synchronizaci. Povel k synchronizaci se provádí takto: Soubor/Datová komunikace/mPohoda.

V našem případě stačí označit k synchronizaci bankovní účet BÚ a oba výrobky.

U skladové zásoby typu Výrobek je v agendě Sklady/Zásoby zadána cenová skupina, do které výrobek náleží. U této cenové skupiny zrušte v agendě Sklady/Cenové skupiny zatržení volby Ceny výrobku odvozovat od cen jeho položek. Prodejní cenu výrobku lze poté volně upravit. Pokud je volba Ceny výrobku odvozovat od cen jeho položek zatržena, program POHODA prodejní cenu vypočítává automaticky součtem cen jeho položek.

https://www.stormware.cz/podpora/faq/pohoda/239/Umoznuje-program-POHODA-menit-u-vyrobku-prodejni-cenu/?id=702&p=3

Povolíme v agendě zásoby ruční úpravu prodejní ceny.

A v agendě zásoby nastavíme prodejní takto:

Stůl flexibilní Stůl ergonomický
prodejní cena v CZK bez DPH 15 000 35 000

 

A nyní můžeme synchronizovat. Postupujeme Soubor/Datová komunikace/mPohoda.

https://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/Datova_komunikace/mPOHODA/

Nyní by v mPohoda měl být uložený BÚ a v ceníku výrobky.

Vytvoříme v adresáři účet pro společnost Zákazník abc s.r.o. na stránce:

https://app.mpohoda.cz/adresar/novy

Vytvoříme novou vydanou fakturu na stránce:

https://app.mpohoda.cz/faktury/nova

Vydaná faktura v mPohoda.

Synchronizujeme Soubor/Datová komunikace/mPohoda. A faktura je v desktopové aplikaci. A ještě upravíme předkontaci z „nevím“ na 1Pzboží.

Vytvoříme výdejku přenosem z vydaných faktur. Upravíme datum na 16.12.2017. Realističtější by bylo vytvořit výdejku před samotnou fakturací, když výdej zboží předchází fakturaci.

Pro fakturaci je vhodné znát i postup pro vydané zálohové faktury.

https://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/Fakturace/Vydane_zalohove_faktury/

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.