Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 19. Sociální pojištění podnikatele

Sociální pojištění podnikatele

Vznik povinnosti odvést zálohu na sociální pojištění Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) za měsíc listopad 2189 CZK. Záloha je splatná 20.12.2017. Zaplatíme 20.12.2017. IČ: 00006963. Zálohy platíme na účet CZ2307100010110007925081. VS pro zjednodušení jen naše IČ. Konstantní symbol je 938.

Použijeme předkontaci 5VNfpoj. Jedná se výdaj nedaňový.

Uložíme ČSSZ jako dodavatele. Konstantní symbol je 938. Ten uložíme třeba do upozorňovací zprávy, která se objeví vždy, když zadáme jako dodavatele ČSSZ.

Platba sociálního pojištění za podnikatele za 11. měsíc.

Sociální pojištění podnikatele – další informace

Pokud je podnikání hlavní výdělečnou činností platí se minimální záloha i tehdy, pokud jsme měli v minulém roce ztrátu, nebo pokud s podnikáním začínáme, a ještě jsme Přehled nepodávali. Pro rok 2017 to činí 1906 CZK za měsíc. Záloha je splatná vždy do 20. dne následujícího měsíce.

http://www.jakpodnikat.cz/zalohy-na-socialni-pojisteni.php

Pokud by platba zálohy na pojistné na důchodové pojištění byla připsána na účet OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno po 20. dni následujícího kalendářního měsíce, bylo by počítáno penále ve výši 0,05 % dlužné částky pojistného za každý den prodlení.

http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/platba-pojistneho/

Číslo k účtu a další údaje:

Pražská správa sociálního zabezpečení

Adresa: Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8

Telefon: +420 283 104 111

Fax: +420 283 104 262

Bankovní spojení: Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Kód okresu 118 (Pro poplatníka v Praze 8)

Důchodové pojištění OSVČ

Číslo účtu: 1011-7925081/0710; IBAN: CZ2307100010110007925081

Nemocenské pojištění OSVČ

Číslo účtu: 11017-7925081/0710; IBAN: CZ6307100110170007925081

Pro zaměstnavatele

Číslo účtu: 21012-7925081/0710; IBAN: CZ0907100210120007925081

http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/praha/

Registrační číslo

Registrační číslo je přiděleno klientovi ČSSZ při registraci k elektronickému podáváni na místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Slouží k jednoznačné identifikaci elektronicky podávajícího klienta. Klient má přiděleno pouze jedno registrační číslo a k němu může mít navázáno podle svého pověření více:

variabilních symbolů (zaměstnavatelů),

IČPE,

datových schránek.

Variabilní symbol (VS)

Variabilní symbol (VS) je jedinečným identifikátorem zaměstnavatele nebo osoby samostatně výdělečně činné u České správy sociálního zabezpečení je přidělován místně příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Pro e – Podání používaný variabilní symbol může být:

VS8/9 osmi/devíti-místní)

VS10 desetimístný (pro zaměstnavatele)

http://www.cssz.cz/cz/e-podani/pro-vyvojare/identifikatory-e-podani.htm

Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)

Facebook Comments

Napište komentář.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.